Ibrahim Baylan

 • Näringsministern besöker Sveaskog och träffar studenter i Umeå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fredag 24 maj, reser näringsminister Ibrahim Baylan till Umeå för besök hos Sveaskog och för att hålla en föreläsning på Handelshögskolan vid Umeå universitet. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern deltar vid konferens om forskning inom skogsråvara

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Tisdag 7 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Kolmården för att delta vid konferensen Treesearch Progress 2019. Konferensen är den första i sitt slag och syftar till att ge en nationell överblick av forskningen på nya material och specialkemikalier från skogen. Näringsministern medverkar under konferensen och kommer att hålla ett anförande med fokus på Sveriges omställning till en biobaserad ekonomi. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Miljöorganisationer lämnade över 45 000 namn för kampanjen Vår Skog till näringsministern

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 11 april avslutades kampanjen ”Vår Skog” då representanter för fem av de 23 organisationerna som stått bakom uppropet träffade näringsminister Ibrahim Baylan och överlämnade listan med uppropets dryga 45 000 underskrifter. / BirdLife
  Läs mer
 • Näringsministern och Kungen inviger ny massafabrik

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Idag gör Ibrahim Baylan sin första inrikesresa som näringsminister till Sundsvall. Där kommer han tillsammans med H.M. Konung Carl XVI Gustaf nyinviga företaget Svenska Cellulosa AB:s (SCA) massafabrik i Östrand. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Ibrahim Baylan i EU för samtal om bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Den 17 maj träffar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan flera EU-parlamentariker i Strasbourg för att diskutera kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: SKGS vårmöte - Svensk basindustri kräver ett elsystem i världsklass

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Media hälsas välkomna till SKGS vårmöte den 29 april. Energiminister Ibrahim Baylan deltar i mötet. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Seminarium om det globala energiläget – lansering av World Energy Outlook 2015

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politics & Finance
  Energiminister Ibrahim Baylan var värd när vice exekutivdirektör Paul Simons från International Energy Agency (IEA) presenterade den årliga publikationen World Energy Outlook 2015 (WEO) den 23 november i Stockholm. Årets rapport innehåller bland annat en extra analys av de globala effekterna av ett ihållande lågt oljepris samt tillväxteekonomiernas, och särskilt Indiens, roll i det globala energisystemet framöver. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Ibrahim Baylan och Anna Johansson bjuder in till seminarium om alternativa bränslen för framtidens transporter

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Samma dag som COP21 startar bjuder energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson in till samtal om hur bransch och beslutsfattare bäst kan arbeta tillsammans för en fossilfri fordonsflotta. Fokus ligger på utvecklingen av infrastrukturen för alternativa bränslen, då den är central för att kunna ställa om person- och godstransporterna till mer hållbara alternativ. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sandvik 3 invigt

  Etiketter: Bioenergi
  Tisdagen den 24 mars invigde energiminister Ibrahim Baylan Växjö Energis nya biobränslebaserade kraftvärmeverk Sandvik 3. Sandvik 3 har en fossilbränslefri produktion av el, kyla och fjärrvärme och eldas med förnybara biobränslen från de småländska skogarna. Totalt sett kommer elproduktionen från hela Sandviksverket motsvara drygt hälften av all elanvändning i Växjö och värmeproduktionen kommer att stå för cirka 80-85 procent av all värme och varmvatten i Växjö. / Tidskriften Bioenergi
  Läs mer
 • Biobränslen – var finns konflikterna?

  Etiketter: Bioenergi
  Välkommen till ett seminarium om biobränslen med energiminister Ibrahim Baylan (S), Europa-parlamentets ansvariga förhandlare Nils Torvalds (Svenska Folkpartiet i Finland) samt Christofer Fjellner (M) där vi får höra om de diskussioner som pågår på EU-nivå om biobränslen. Hur ser EU-förslagen ut som kommer att påverka oss i Sverige och vad innebär de för svenska bilister och fordonstillverkare? Vad säger biobränsleproducenter, miljö- och biståndsorganisationer? Och hur låter tongångarna i Europaparlamentet och EU:s ministerråd? / Svebio
  Läs mer