hyggesfritt skogsbruk

 • Haralds kamp mot kalhyggen gav resultat

  Etiketter: Skog
  Skogsägaren Harald Holmbergs kamp för hyggesfritt skogsbruk lönade sig. Från att han blev åtalad har han idag förtroende för Skogsstyrelsen./ Sveriges Radio P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hyggen kontra hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Vi måste prata om hyggen kontra hyggesfritt skogsbruk. Vad finns det för alternativ? Kan man göra både och...på samma ställe? Gå med i #vimåsteprataomskogen på Facebook. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • SLU i debatten om kalhyggen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SLU:s forskare är aktiva i debatten om klimateffekterna av hyggen och hyggesfritt skogsbruk som förs i de stora morgontidningarnas debattfora. / SLU
  Läs mer
 • Regeringen vill satsa på hyggesfritt

  Etiketter: Skog
  I höstbudgeten, som presenterades i dag, får Skogsstyrelsen sex miljoner kronor per år från och med 2018 för att arbeta med metodutveckling och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. / ATL
  Läs mer
 • Skog utan hyggen – en film som inspirerar och instruerar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Formas har beviljat ett bidrag på 500 000 kronor för att producera en film om hyggesfritt skogsbruk. Filmen vänder sig till skogsägare, förvaltare, entreprenörer och virkesköpare, och är avsedd att inspirera till ett mer variationsrikt skogsbruk. Filmprojektet leds av Skogforsk i samarbete med SLU./ SLU
  Läs mer
 • Ny kunskap om föryngring och skötsel vid hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Nu avslutas ett forskningsprojekt vid SLU, som Skogssällskapet har finansierat, som ger ett nytt verktyg för beräkning av självföryngring och underlag för omställning till hyggesfritt skogsbruk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk mer gynnsamt för den biologiska mångfalden än kalhyggesbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Hyggesfria skogsbruksmetoder, där man avverkar utvalda träd istället för att skapa hela kalhyggen, är mer gynnsamma för den biologiska mångfalden. Det visar en studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, där man jämfört hyggesfritt skogsbruk med så kallat kalhyggesbruk eller trakthyggesbruk. / SR Naturmorgon
  Läs mer
 • Här ska det bli hyggesfritt

  Etiketter: Skog
  Motala kommun har jobbat fram en ny skogspolicy. Inga fler kalhyggen i kommunens skogar. Nu ska bli hyggesfritt skogsbruk. / MVT.se
  Läs mer
 • Lunchseminarium: Skogsbruk utan hyggen

  Etiketter: Skog
  Idag brukas den mesta skogen i Sverige genom kalhyggesbruk. Välkomna till ett seminarium om alternativa former av skogsbruk! Vad är hyggesfritt skogsbruk? Vilka fördelar och nackdelar finns? Vem tjänar på det? / Naturskyddsföreningen
  Läs mer

Sidor