Husums massabruk

  • Norra Skogs delägande i Husums massabruk - en affär med två mycket nöjda parter

    Etiketter: Skog
    Den första december blev Norra Skogs 27 000 medlemmar delägare i Metsä Board Husums massabruk. Bruket har funnits i över 100 år och de senast 20 åren har det ägts av Metsä Board som är en del av Metsä Group som ägs av skogsägarföreningen Metsäliitto med 100 000 medlemmar i Finland. Den gröna miljardaffären har genomförts med två mycket nöjda parter. Norra Skogs försäljning av 40 000 hektar av egen skog, till den svenskägda skogsfonden Silvestica, frigjorde kapital som nu investerats i ett delägarskap i Husum. / Norra Skog
    Läs mer