Holmen

 • Holmen erbjuder virkesleverantörer karta över granbarkborreskador

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har gått hårt fram i södra Sveriges skogar och drabbat många skogsägare. Holmen Skog har därför utvecklat ett analysverktyg som med hjälp av satellitbilder och artificiell intelligens visar faktiska skador på en karta. Nu kan skogsbolagets privata virkesleverantörer få tillgång till en sådan karta. En tjänst som Holmen är först med. / Holmen
  Läs mer
 • Holmen uppför storskalig vindkraft på egen mark

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Holmens styrelse har idag fattat beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder och omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 MW. / Holmen
  Läs mer
 • Holmen inför digital virkesmätning

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Holmen tar nu ytterligare ett steg mot ett mer resurssmart och digitalt skogsbruk. Genom att införa en avancerad tredimensionell bildanalys av virkesleveranserna kan Holmen öka effektiviteten av transporterna och stärka förädlingsvärdet av virket. / Holmen
  Läs mer
 • Steg för steg till en virkesaffär

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Oavsett om du har mycket eller lite kunskap om skogsbruk hjälper vi dig gärna och guidar dig genom processen. / Holmen
  Läs mer
 • Vårt konstruktionsvirke

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Råvaran kommer till Bravikens sågverk i form av tall och gran från skogar i Mellansverige och är till 100 procent spårbar. Genomsnittsålder för träden vid avverkning är 80 år. Det moderna och högteknologiska sågverket erbjuder ett brett utbud av standarddimensioner och kvaliteter samt tryckimpregnerade trävaror. / Holmen
  Läs mer
 • Johan Nellbeck ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Johan Nellbeck kommer närmast från en roll som Senior Vice President och affärsområdeschef för Packaging Paper inom BillerudKorsnäs, där han jobbat sedan 2006. / Holmen
  Läs mer
 • Holmen startar rikstäckande kunskapsprojekt om hållbart skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Idag invigdes Holmens första kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunnådalen är den första av flera kunskapsskogar som Holmen Skog kommer att presentera runt om i Sverige de kommande åren. Syftet är att öka kunskapen om hur ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt. / Holmen
  Läs mer
 • Invigning av Holmens första Kunskapsskog

  Etiketter: Skog
  På onsdagen den 5 juni invigs Holmen Skogs första Kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunskapsskogarna är större sammanhängande skogsområden med höga naturvärden som syftar till att öka kunskapen om hur man med ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt. / Holmen
  Läs mer
 • Ny studie: papper av färskfiber bättre för miljön än returpapper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än returpapper när elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Det är slutsatsen i en ny livscykelanalys från IVL, Svenska Miljöinstitutet. / Holmen
  Läs mer
 • Plantskola anklagas förstöra miljön

  Etiketter: Skog
  Holmens Plantskola vid Friggesund har fått klagomål då frigolit som används för att skydda växter har spridit sig ut i naturen. / ATL
  Läs mer

Sidor