hjortdjur

 • Skogsskador – inte bara älgens fel

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsskadorna väger tungt när det beslutas hur många älgar som ska skjutas och var. Ny forskning från SLU visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur också måste tas med i beräkningen, tillsammans med antalet älgar, om skadorna på tall ska kunna minskas på ett effektivt sätt. / SLU
  Läs mer
 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Äbin och andra skogliga betesinventeringar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen utvecklar inventeringsmetoder som kan användas för att få mer kunskap om hur mycket mat för älgar och hjortdjur det finns samt hur djuren påverkar skogen. Resultatet av inventeringarna används till exempel när man ska besluta hur många älgar som ska skjutas varje år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Avmagringssjuka (CWD) upptäckt på älg i Norrbottens län

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har ett första positivt fall nu påvisats i Sverige. Det rör sig om en sexton år gammal viltlevande älgko, som avlivades eftersom den var mager, gick i cirklar och verkade vara blind./ SVA
  Läs mer
 • Avmagringssjuka hos hjortdjur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Chronic wasting disease (CWD) eller avmagringssjuka hos hjortdjur är en smittsam och dödlig sjukdom och tillhör en grupp av sjukdomar som innefattar även BSE hos nötkreatur, scrapie hos får, och Creuzfeldt-Jakobs sjukdom hos människa. Våren 2016 påvisades det första fallet av avmagringssjuka i Europa hos vildren i Norge. SLU anordnar ett seminarium i Umeå för att sprida information och olika aspekter kring sjukdomen och den pågående övervakningen. / SLU
  Läs mer
 • Norsk CWD inte kopplad till Nordamerika

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nya forskningsresultat visar att den norska varianten av avmagringssjukan CWD, som främst drabbar hjortdjur som renar och älgar, inte är kopplad till den nordamerikanska typen. / ATL
  Läs mer
 • Så kan Sverige få bättre ungskogar

  Etiketter: Skog
  Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fruktad sjukdom upptäckt hos hjortdjur i Norge – kan få enorma konsekvenser

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  De första fallen i Europa av den fruktade sjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease) har konstaterats hos vildren och älg i Norge. Nu undersöker myndigheter och jägareförbundet i Sverige om smittan spridits hit. / Natursidan.se
  Läs mer
 • Skador av hjortdjur pressar unga tallar i Svealand

  Etiketter: Skog
  Skadorna på tall i ungskog orsakade främst av älg, men även av andra hjortdjur är fortsatt omfattande i delar av Svealand. I vissa län är dock variationen stor mellan inventerade områden. Det visar en första analys av den nyligen avslutade skadeinventeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Årets viktigaste skog- och viltseminarium - hållbart brukande av skog, hjortdjur och landsbygd

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill med seminariet ta initiativ till ökad samverkan för en hållbar utveckling av skogen och hjortdjuren i Mellansverige. Vi hoppas kunna bygga en arena för diskussion om möjliga vägar framåt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer