helikopter

 • Internationella forskare: Fler helikoptrar hjälper inte mot svenska skogsbränder

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svenska barrskogar är för brandfarliga för att vattenbombning ska hjälpa mot våldsamma skogsbränder, menar internationella forskare... / Svt.se
  Läs mer
 • Effektiv tillsyn från helikopter

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen testar nya grepp i sitt tillsynsarbete och byter bil mot helikopter för att kontrollera skogsägares arbete med avverkning och återväxt. Gotland är först ut i landet./ Helagotland.se
  Läs mer
 • Avverkningar i Jämtland följs upp med helikopter

  Etiketter: Skog
  Veckans flygningar är en del av Skogsstyrelsens tillsynsarbete och syftar framförallt till att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter effektiviseras arbetet eftersom större ytor kan kartläggas på kortare tid. Drygt 240 hyggen kommer att inventeras under veckan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Avverkningar i Västerbotten följs upp med helikopter

  Etiketter: Skog
  Den här veckan startar Skogsstyrelsen en koncentrerad tillsynsinsats i Västerbotten med hjälp av helikopter. Syftet är bland annat att följa upp hur det går med återväxten av skog och hur miljöhänsyn tagits vid avverkningar.
  Läs mer
 • Helikoptersåg toppar för säkrare el

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Med en helikopterburen såg som toppar träd som står för nära elledningen kan elnätsägare stormsäkra sina ledningar. Metoden sparar både träd och arbetstid enligt elleverantören Eon. / Skogsland
  Läs mer
 • Stormskadad skog ska hittas med helikopter

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsen genomför de kommande veckorna med hjälp av helikopter stickprovskontroller i delar av Jämtlands län samt i delar av södra Lappland för att hitta stormskadat granvirke som måste vara ute ur skogen senast 15 juli. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Helikopter kartlägger körskador och skogsåterväxt

  Etiketter: Skog
  Under maj månad intensifierar Skogsstyrelsen sin tillsyn i mellersta Sverige. Dels ska omfattningen av körskador efter avverkningar kartläggas, dels ska återväxten av skog efter avverkning följas upp. Genom att använda helikopter effektiviseras insatsen kraftigt då fler avverkningar kan ses över på kortare tid. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Helikopterinsats för att kartlägga kulturmiljöskador

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför den 28 april en undersökning i Boråstrakten för att se hur kulturmiljöer påverkats av olika skogsbruksåtgärder. Syftet är att testa nya arbetssätt med ny teknik och därför ska helikopter användas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satsning för att minska körskador i Fyrbodals skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen kopplar ett nytt grepp om mark- och vattenfrågorna och bjuder in ett femtiotal virkesköpare och skogsentreprenörer till dialog om god miljöhänsyn och hur körskador kan förebyggas i Bohuslän och Dalsland. – Förra vårens tillsynsinsats då vi kartlade körskador med helikopter i Västra Götaland visade att ungefär 28 procent av de inventerade avverkningarna helt saknade körskador. Det finns mycket att lära av hur man agerade vid dessa avverkningar. Inom skogsbruket används nu nya drivningsmetoder alltmer. Dessa ihop med ökad samsyn kan bidra till att många fler allvarliga körskador undviks, säger Jennie Sverker, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • VIDEO - Hugg granen med stil

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Man kan skjuta sig en gran, man kan hugga sig en gran och tydligen kan man också flyga sig en gran! I Oregon USA är julgranar ”big business” och här ser man hur en skicklig helikopterförare samlar ihop det gröna guldet. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor