Havs- och vattenmyndigheten

 • Workshop i Limnisk Pedagogik - Från källa till hav

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SLU Centrum för naturvägledning (CNV) bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till en workshop i limnisk pedagogik. / SLU
  Läs mer
 • Nu studeras skogsbrandens effekt på vattnen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Havs- och vattenmyndigheten, Hav, satsar tre miljoner kronor på miljöövervakning av vatten efter den stora skogsbranden i Västmanland. En fråga som myndigheten vill ha svar på är hur möjligheten att ta dricksvatten från området påverkas. Arbetet sker i samarbete mellan Hav, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt länsstyrelsen i Västmanland. / Cirkulation
  Läs mer
 • Länsstyrelsen Stockholm ser över ”riksintressen för friluftsliv”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På uppdrag av regeringen kommer Länsstyrelsen att se över områden av riksintresse för friluftsliv. Underlaget ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 december 2013, som sedan tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut om områdena. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer
 • Dricksvatten ska bli riksintresse

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bland andra länsstyrelserna i landet, för att starta ett arbete med att föreslå vilka områden för dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 människor i Skåne med dricksvatten blivit klassad som riksintresse. / Havs- och vattenmiljömyndigheten
  Läs mer