hänsynsuppföljning

 • Så lyckades skogsbrukets naturhänsyn år 2019

  Etiketter: Skog
  Hur ser den generella naturhänsynen ut i svenskt skogsbruk? En ny rapport sammanfattar resultaten från fältsäsongen 2019. Resultaten bygger på data insamlat från totalt 277 trakter fördelade på SCA, Sveaskog, Södra skogsägarna, Norra skogsägarna och BillerudKorsnäs. Inventeringen har utförts av skogsföretagen själva, på egen och annans skog som är avverkad under 2018 och 2019. / Skogforsk
  Läs mer
 • Resultat från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Resultaten visar att miljöhänsynen både förbättrats och försämrats beroende på vilka hänsynstaganden som studeras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning under utveckling

  Etiketter: Skog
  Idag publicerar Skogsstyrelsen resultat från den årliga uppföljningen av miljöhänsyn. En uppföljning som genomgår en genomgripande förändring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer