hälsa

 • Startskottet för tvärvetenskaplig forskning kring trä och hälsa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Flera forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering för forskningsområdet trä och förbättrad hälsa. Planer finns nu att under våren 2021 starta upp ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå med syftet att klargöra om det finns något samband mellan trä och förbättrad hälsa. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Stora Ensos bruk i Skutskär är en av sex finalister i Sveriges Friskaste Företag

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Ensos bruk i Skutskär är en av totalt sex nominerade i landet till att bli Sveriges Friskaste Företag 2017. Priset går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats. Bakom initiativet står hälsoföretaget Feelgood samt en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Ny studie: Skogen skyddar dig mot farliga sjukdomar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Att vi blir gladare i skogen är redan känt. Nu kommer ny forskning – skogen skyddar oss mot farliga sjukdomar. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Att vistas i skogen bra för hälsan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Att vara ute i skogen gör att vi mår bättre och det minskar risken för allvarliga sjukdomar. Forskare har nu hittat anledningen till skogens helande effekt. Vissa hävdar att det idag är viktigare än någonsin tidigare att ge sig ut i naturen - och lämna den stressiga vardagen. / Tv4
  Läs mer
 • Rehabilitering och skogsproduktion

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Vad betyder skogen för människan? Ann Dolling och Eva-Maria Nordström, forskare i skog och hälsa respektive skoglig planering, berättar om hur vistelse i skogen kan öka livsglädjen. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet. / UR
  Läs mer
 • Brandrök från skogsbranden kan ha påverkat hälsan

  Etiketter: Skog
  Nu vill forskare vid arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetsjukhuset i Örebro undersöka hur röken från den stora skogsbranden påverkat hälsan, berättar Håkan Löfstedt läkare och forskare. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Mer kunskap om miljöeffekterna av slamspridning i skog behövs

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen anser att det behövs mer forskning om slamspridningens miljöeffekter innan slam eller slambaserade produkter kan användas för att gödsla skogen. Detta då det inte kan uteslutas att slamspridning påverkar miljön och människors hälsa negativt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ladda om dina inre batterier utomhus

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Djur och natur gör människan gott. I en stressfylld vardag kan uteliv vara precis det som behövs för att må bättre. I naturen finns intryck för alla sinnen – dofter, ljud, känselintryck, skönhet och rörelse för kroppen. En promenad i naturen eller svampplockning får oss att slappna av och hitta nya sätt att se på tillvaron. – Det finns mycket forskning som visar att naturen har en positiv inverkan på hälsan, säger Marianne Henningsson, miljöpsykolog verksam vid Linnéuniversitetet i Kalmar. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Forskning om hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsområdet är nytt och har inte tidigare funnits inom skogsfakulteten på SLU. Temaprogrammet leds av forskarna Ann Dolling och Ylva Lundell. Doktoranderna Elisabet Sonntag-Öström och Patrik Umaerus koordinerar två respektive ett av projekten. Inom Skog och Hälsa pågår för närvarande följande projekt: En jämförande studie av två stressåterhämtningsmiljöer (EnRest) Avslutat, Naturens betydelse vid stress och utmattningssyndrom (ForRest) Avslutat, Grön rehabilitering i familjeskogsbruket sett ur ett landsbygdsperspektiv, Utemiljöers omedelbara effekter vid stress- och utmattningssyndrom (MiniRest), GPS-studie om val av miljö för personer med stressrelaterad utmattning Avslutat, Skogens optimala karaktär och förvaltning med avseende på rehabiliteringsskog i kombination med virkesbruk. / SLU
  Läs mer
 • Natur, djur och hälsa tema för konferens

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ohälsosituationen i världen har ändrats dramatiskt de senaste årtiondena. Stressrelaterad mental ohälsa är ett allt större problem över hela världen som drabbar alla grupper i befolkningen: barn, ungdomar, vuxna och äldre. / SLU
  Läs mer

Sidor