hållbart skogsbruk

 • Landsbygdsministern till Helsingfors för att diskutera skogliga frågor inom EU

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson reser idag till Helsingfors för att tillsammans med Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen delta vid ett möte om hållbart skogsbruk och skogliga frågor inom EU. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Hållbart skogsbruk ger största nyttan för klimatet

  Etiketter: Skog
  Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Vår skog växer med i genomsnitt 9,5 miljoner skogskubikmeter per år. Av detta avverkas 5,2 miljoner kubikmeter. 1,3 miljoner kubikmeter försvinner genom naturliga förluster, som till exempel stormfällning, insektsangrepp och röjning. Kvar blir en årlig nettotillväxt på 3,0 miljoner kubikmeter. / SCA
  Läs mer
 • Smarta odlingssystem och AI utvecklar framtidens skogsindustri

  Etiketter: Skog
  Effektivare och mer miljösmarta industriprocesser med hjälp av AI. Samt yteffektiv året runt-odling av skogsplant oavsett klimat. Med dessa hållbara idéer korskopplar entreprenörerna i BizMakers Forest Business Accelerator skoglig utveckling med digitalisering. Lösningar som ska bidra till ett framtida hållbart skogsbruk. / Dagens Infrastruktur
  Läs mer
 • Grön skogsobligation listad på Nasdaq

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi, Skog
  På måndagen samlades investerare och samarbetspartners när Landshypotek Bank höll en listningsceremoni på Nasdaq Stockholm för bankens nya gröna obligation som finansierar hållbart svenskt skogsbruk. – Vi är väldigt glada över att få presentera det svenska skogsbrukets betydelse för hållbarhet och klimat. Det stora intresset från investerare visar på den fantastiska kraft som finns inom det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande./ Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Holmen startar rikstäckande kunskapsprojekt om hållbart skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Idag invigdes Holmens första kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunnådalen är den första av flera kunskapsskogar som Holmen Skog kommer att presentera runt om i Sverige de kommande åren. Syftet är att öka kunskapen om hur ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt. / Holmen
  Läs mer
 • Stora Enso och FSC i globalt samarbete

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso och Forest Stewardship Council (FSC) har tecknat ett internationellt partnerskapsavtal som etablerar ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla och främja hållbart skogsbruk. / Packnet
  Läs mer
 • Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • SunPine bygger nytt kontor och lab

  Etiketter: Bioenergi
  I april kom nyheten om investeringen på 250 miljoner i en ny andra fabrik. Nu byggs även kontorsfastigheten ut för att ta höjd för ett större SunPine. – Piteå Näringslivsfastigheter bygger en helt ny våning till åt oss, och en expansion även in mot fabriken, berättar Magnus Edin, vd, SunPine. / SunPine
  Läs mer
 • DEBATT: "När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet./ Altinget
  Läs mer
 • Skoglig sektor tar krafttag kring standarder för biobaserade produkter

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Skog
  Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Med den frågan arbetar BioInnovations projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk. - För att inköpare, upphandlare och konsumenter ska motiveras att satsa på biobaserat och kanske acceptera ett högre pris så behövs tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Projektet ska helt enkelt ge en solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor, säger Maria Gustafsson, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer

Sidor