hållbart byggande

 • Allt fler kontorshus uppförs med stomme av trä: "Tar det hållbara byggandet till ny nivå"

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kravet på hållbarhet har fått efterfrågan på limträ att skjuta i höjden där byggnationen av flervåningshus, idrottshallar och andra stora träbyggnader driver på försäljningen. Nu ökar även intresset för flervåningskontorshus med trästomme där flera spännande exempel just nu uppförs på olika platser i landet. Att bygga i trä har många positiva effekter. Framför allt ger det mindre klimatpåverkan än andra traditionella konstruktionsmaterial. Att vi nu ser en ökning av antalet flervåningskontorshus med trästomme tar det hållbara byggandet till en ny nivå. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Sverige växer, låt oss göra det hållbart

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De senaste 20 åren har Sveriges befolkning ökat med 16 procent. Idag är vi 10,4 miljoner invånare och blickar vi tjugo år framåt kommer vi att vara över 11,5 miljoner enligt beräkningar från SCB. Vi har också en stark urbaniseringstrend i Sverige, precis som i övriga världen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Gunnar Wetterberg: "Bygg grönt med trähus och begagnad betong"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att lägga om byggandet är en av världens viktigaste miljöuppgifter. Skogen binder koldioxid medan den växer, men bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och byggs in i hus. I sin bok Ingenjörernas konst hänvisar Sture Samuelsson till beräkningar att varje kubikmeter som ersätter stål och betong sparar drygt ett ton utsläpp – och genom att nästan lika mycket lagras i träet blir effekten den dubbla. Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika. / Expressen
  Läs mer
 • Hon prisas för forskning om hållbara byggprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Elaheh Jalilzadehazhari, vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet, har fått stipendium för sin forskning kring minskade koldioxidutsläpp inom byggbranschen. / Entreprenadaktuelllt
  Läs mer
 • DEBATT: Varför bygger vi inte ännu smartare i Sverige?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De senaste åren har vi sett ett välkommet fokus på miljöfrågor i samhällsdebatten. Också i byggbranschen rör det på sig, om än lite långsamt. Visst finns visioner, men för att orden inte ska sluta som papperstigrar, måste vi omsätta dem i praktiskt arbete. Det innebär att ställa en del obekväma frågor och ifrågasätta hur vi bygger, skriver Johan Fröbel, Svenskt Trä./ Svenskt Trä
  Läs mer
 • Kina vill öka industrialiseringen av landets träbyggande

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Att bygga hållbara städer blir avgörande för övergången till ett fossilfritt samhälle världen över. Sverige och Kina har en tydlig ambition att dela och utveckla kunskap inom hållbart byggande inriktat på smarta lösningar. Från den 15 oktober besöker en kinesisk delegation Europa med start i Sverige för att ta del av europeiskt modernt träbyggande. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Kvalificerade krafter stärker Martinsons satsning på hållbart byggande

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Anna Wikholm, är ny account manager för färdiga produkter och Johan Jarl blir key account manager för bostäder. – Vi förstärker vår organisation med två mycket kompetenta krafter. Båda har dessutom omfattande nätverk både regionalt och nationellt och kommer att hjälpa oss i vårt arbete för att öka våra marknadsandelar i regionen, säger Jesper Åkerlund, vd Martinsons Byggsystem. / Martinsons
  Läs mer
 • Kunskapsbrist hinder för hållbart byggande

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Sverige behöver en halv miljon nya bostäder de närmaste fem åren. Vi måste bygga snabbt och samtidigt klokt. Limträ är det bästa konstruktionsmaterialet ur ett hållbarhetsperspektiv, men bristande kunskap hos många i byggbranschen gör att man allt för ofta väljer material som är sämre för miljön, skriver Johan Fröbel på Svenskt Trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Hållbart byggande och bostadsbristen debatteras på Trä & Teknik

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Årets upplaga av Trä & Teknik blir en ny upplevelse, en mötesplats med större bredd och djup. För första gången speglas hela produktionskedjan. Från skogsodling till sågverk, träbyggnation, snickeri och alla typer av tillverkning där trä ingår. / Fastighet & bostadsrätt
  Läs mer
 • Piteå bygger hållbart för framtiden

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Förnybar energi och hållbart byggande är viktiga komponenter i Piteås framtidssatsningar. Länge var skogsindustrin motorn i stadens utveckling, och sågverk och massafabriker utgör fortfarande en viktig bas. Men tillväxten sker sedan länge framför allt inom forskning och utveckling, inte minst för att ta fram hållbara alternativ inom både energiområdet och byggsektorn. Cleantech-sektorn, utvecklar hållbara, moderna produkter ur skogsråvara, som t.ex den fossilfria och förnybara talldiesel som företaget Sunpine utvecklat och nu producerar tillsammans med Preem. Skogen är också utgångspunkten för den expansiva byggsektorn i Piteå. Faktum är att byggbranschen, vid sidan av den offentliga sektorn, sysselsätter flest. / Fastighetsnytt
  Läs mer

Sidor