hållbarhetskriterier

 • Dragkamp om bioenergin på EU-nivå

  Etiketter: Bioenergi
  Det drar ihop sig till ny dragkamp om bioenergin i EU. Kommissionen har signalerat att man vill se över förnybartdirektivet, inklusive de hållbarhetskriterier för biobränslen som ännu inte är tillämpade i medlemsländerna. Bland annat vill man begränsa användningen av ”whole trees” (stamved). / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Skoglig sektor tar krafttag kring standarder för biobaserade produkter

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog
  Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Med den frågan arbetar BioInnovations projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk. - För att inköpare, upphandlare och konsumenter ska motiveras att satsa på biobaserat och kanske acceptera ett högre pris så behövs tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Projektet ska helt enkelt ge en solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor, säger Maria Gustafsson, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Ny iso-standard för hållbara biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden för biobränslen växer i allt snabbare takt. Nu har standardiseringsorganisationen Iso tagit fram en ny standard för att bedöma biobränslenas hållbarhet./ Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • EU-kommissionen har lanserat sin skogstrategi

  Etiketter: Skog
  Strategin innehåller principer för ett hållbart skogsbruk och vägledning för olika branscher som använder träfiber som råvara. Syftet är att tillvarata den skogliga resursen på bästa sätt utan att skada ekosystemen. Under 2015 lovar kommissionen att ta fram ett antal hållbarhetskriterier som ska hjälpa medlemsländerna att införa en hållbar skogförvaltning till 2020. Både parlamentet och ministerrådet ska fatta beslut om strategin innan den träder i kraft. Strategin innehåller också krav på att medlemsländerna redovisar hur deras skogar kan fungera som kolsänka i klimatarbetet senast 2014 och plocka fram en plan för skyddet av biologisk mångfald. / European Commission
  Läs mer
 • EU-kommissionen har lanserat sin skogstrategi

  Etiketter: Skog
  Strategin innehåller principer för ett hållbart skogsbruk och vägledning för olika branscher som använder träfiber som råvara. Syftet är att tillvarata den skogliga resursen på bästa sätt utan att skada ekosystemen. Under 2015 lovar kommissionen att ta fram ett antal hållbarhetskriterier som ska hjälpa medlemsländerna att införa en hållbar skogförvaltning till 2020. Både parlamentet och ministerrådet ska fatta beslut om strategin innan den träder i kraft. Strategin innehåller också krav på att medlemsländerna redovisar hur deras skogar kan fungera som kolsänka i klimatarbetet senast 2014 och plocka fram en plan för skyddet av biologisk mångfald. / European Commission
  Läs mer