hållbarhet

 • Holmens bruk rankas som världens mest hållbara

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Holmens kartongbruk i Iggesund och Workington får högsta hållbarhetsbetyg i en utvärdering som analysföretaget EcoVadis gjort för 2018. I och med det tillhör de båda kartongbruken den bästa procenten av alla företag som EcoVadis har bedömt. / Holmen
  Läs mer
 • År 2025 ska alla förpackningar från DS Smith vara återanvändningsbara eller återvinningsbara

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  DS Smith publicerar sin årliga hållbarhetsredovisning med nio ambitiösa mål inom områdena Förpackningar, Plast, Återvinning och Papper. / Packnet
  Läs mer
 • Skogsbranschens brinnande intresse för hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Hållbarhet. Ett begrepp som jag har stött på gång på gång under min studietid. Alla föreläsare, ­representanter­ för skogsbranschen och medstudenter håller ordet kärt och använder det gärna. Till och med SLU:s slogan är ”plugga hållbart”. En studentkollega sa att en av huvudanledningarna till att han valde att läsa till jägmästare istället för något annat var för att man arbetar med en ­resurs­ som är hållbar, alltså att man oavsett vilket yrke man får efter examen gör något bra för miljön och planeten. Jag tyckte att detta var ett väldigt trevligt synsätt och anammade det snabbt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • 110 miljoner till nya satsningar från Formas

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna. / Formas
  Läs mer
 • Askungen ett företag för hållbarhet i skogen

  Etiketter: Skog
  Kretsloppstanken förverkligas i företaget Askungen Vital AB i Markaryd. Karina Pedersen är VD i Markarydsföretaget som lever upp till visionen om det hållbara samhället. – Rent praktiskt handlar det om att värmeverket efter förbränning av skogsbränsle lämnar tillbaka aska till Askungen Vital AB, som i sin tur säljer den vidare till markägarna, säger Karina Pedersen. / Smålands Näringsliv
  Läs mer
 • Iggesund får högsta hållbarhetsbetyg av Eco Vadis​

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboards båda kartongbruk, i Iggesund, Sverige och Workington, England får högsta betyg i hållbarhet i en utvärdering som analysföretaget Eco Vadis gjort. Eco Vadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer med erfarenhet av över 25 000 bedömningar. Exempel på företag som använder sig av dem är t ex Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, L’Oréal och Heineken. / INS
  Läs mer
 • EcoVadis tilldelar BillerudKorsnäs högsta betyg för hållbarhet

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  BillerudKorsnäs ges utmärkelsen Guld av EcoVadis för fjärde året i rad. Den årliga utvärderingen av 30 000 leverantörer visar att BillerudKorsnäs tillhör topp 1-procent av samtliga bedömda företag. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Smurfit Kappa visar vägen på hållbarhetsområdet med ny milstolpe inom vattenförvaltning

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Företaget hade satt ett ambitiöst mål om att förbättra sin vattenkvalitet genom att minska den kemiska syreförbrukningen med en tredjedel per ton producerat papper i slutet av 2020 jämfört med 2005. Den kraftigt förbättrade vattenkvaliteten är ett viktigt steg för att värna livsförhållandena för vattenlevande organismer och den är resultatet av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. / Smurfit Kappa
  Läs mer
 • Kärlek till skogen vann drömevent

  Etiketter: Skog
  Att hållbart är i ropet råder det knappast någon tvekan om. Hur kommer man på nya idéer, och – när man väl gjort det – hur når man ut till den medvetna konsumenten? Ett sätt kan vara att ta en hundra år gammal gran från skogarna i Ångermanland, och tillverka underkläder av den. / Dagens Media
  Läs mer
 • Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor