hållbarhet

 • Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet: "Ett fantastiskt produktionssystem"

  Etiketter: Skog
  "Vi måste vara transparenta, självmedvetna och stå upp för våra ideal", säger Johan Lindman, Senior Vice President för global skogsindustri och hållbarhet på Stora Enso. Han delar med sig av sina åsikter om Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet för att nå en mer hållbar framtid: "Ingen arbetar här om de inte uppriktigt älskar skogen. Skogen är ett fantastiskt produktionssystem – en naturlig, soldriven produktionsenhet som skapar råmaterial som kan ersätta fossila produkter, och leda till en hållbar värld". / Stora Enso
  Läs mer
 • Förslag som hotar norra Sveriges hållbara investeringar

  Etiketter: Bioenergi
  Vi uppmanar alla att göra sin röst hörd för att norra Sverige ska kunna fortsätta arbeta för en hållbar regional utveckling. Vad som kommer att klassas som hållbart avgörs strax i EUs taxonomiförordning och det är bråttom att komma in med synpunkter på förslaget som presenterats. De föreslagna kriterierna kommer att få stor påverkan på framtida investeringar och företagens hållbarhetsarbete. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Holmens bruk får högsta hållbarhetsbetyg

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Holmens kartong- och pappersbruk har tilldelats högsta möjliga betyg av det internationella analysföretaget Ecovadis. Kartongbruken i Iggesund och Workington samt pappersbruken Braviken och Hallsta har alla tilldelats Ecovadis Platinum, vilket betyder att samtliga Holmens bruk tillhör det absoluta toppskiktet av alla granskade bolag. / Holmen
  Läs mer
 • Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  – Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Gigantiskt digitalt hållbarhetsmöte i Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I början av juli skapar LRF hållbarhetshistoria. Då håller det svenska lantbruket världens troligen största digitala hållbarhetsmöte. LRF hoppas på upp emot 25 000 deltagare. – Jord- och skogsbruket måste ta ledningen i hållbarhetsdebatten. Vi har det helhetsperspektiv och den kunskap som behövs för att lyfta debatten. Den gröna framtiden ligger bokstavligen i våra händer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. / LRF
  Läs mer
 • Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Marknadskrav en allt viktigare drivkraft i hållbarhetsarbete

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  – Hållbarhetsfrågorna har hamnat i fokus och kommer att stanna där, dessutom ser vi att intresset och kompetensen inom hållbarhet hos våra kunder ständigt ökar, konstaterar Iggesund Paperboards hållbarhetschef Johan Granås när han summerar företagets hållbarhetsarbete under 2019. / INS
  Läs mer
 • DEBATT: "Hållbarhet i skogen kan bara uppnås med planering på landskapsnivå"

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  För att uppnå en integrerad hållbarhet av skogens miljö-, sociala- och ekonomiska funktioner måste skogens planering utgå ifrån ett landskapskoncept, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson./ Altinget
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs förverkligar en värld med mindre plast

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I en samtid där hållbarhet spelar en allt större roll blir plastfrågan allt mer väsentlig. För ett år sedan beslutades förordningen om att minska konsumtionen av engångsplast, och efterfrågan på material som kan ersätta plastförpackningar växer. / Di
  Läs mer
 • Äganderätt och hållbarhet hör ihop

  Etiketter: Skog
  Det övergripande målet för LRF Skogsägarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande för LRF:s och skogsägarföreningarnas medlemmar. / LRF Skogsägarna
  Läs mer

Sidor