hållbara barriärlösningar

  • Stora Enso investerar i Forshaga för utveckling av hållbara barriärlösningar

    Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
    Stora Enso gör en investering i teknologi för dispersionsbarriärer vid anläggningen i Forshaga som ett steg i sin innovationsagenda. Investeringen, som uppgår till cirka 10 miljoner EUR, möjliggör utveckling och tillverkning av kartong med barriäregenskaper som är lättare att hantera i en återvinningsprocess, har lägre koldioxidavtryck och kan vara komposterbar i industriella anläggningar. Den nya utrustningen beräknas tas i bruk under andra kvartalet 2021. / Stora Enso
    Läs mer