hållbar utveckling

 • Skapandeprocessen har börjat...

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tre lärare är nu utsedda för att ta fram det lektionsinnehåll som Skogen i Skolans nya digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling ska innehålla. Den 22 augusti hölls en första workshop med lärarna och under hösten stundar ett intensivt kreativt arbete. / Skogen i Skolan
  Läs mer
 • Lärare sökes!

  Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel
  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
  Läs mer
 • Nyckelpigeförsöket 2018

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Artificiell intelligens, biologisk mångfald, hållbar utveckling och nyckelpigor! ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – har många spännande ingredienser. I experimentet kommer skolelever och andra intresserade att hjälpa forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 60 olika arter av nyckelpigor. / Forskarfredag
  Läs mer
 • SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

  Etiketter: Forskning & utbildning
  UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena inte når upp till kriterierna. / SLU
  Läs mer
 • Pressinbjudan till seminarium om hållbar utveckling på Stora Ensos bruk i Skoghall 15/9

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Som en del i sitt 100-årsfirande bjuder Skoghalls bruk in till ett seminarium på temat hållbar utveckling fredagen den 15 september kl.10.00-13.30. / Stora Enso
  Läs mer
 • Så växer unga forskare till att bli experter

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Expertorganisationer spelat en avgörande roll när politiker ska fatta beslut för att främja en hållbar utveckling. Karin Gustafsson vid Örebro universitet har fått tre miljoner kronor av Formas för att studera hur unga forskare tas emot inom två internationella expertorganisationer. / Örebro universitet
  Läs mer
 • Formas beviljar 654 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag har Formas forskarråd beslutat att bevilja totalt 654 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Av de drygt 1100 ansökningar som kom in till Formas i våras har 220 ansökningar beviljats medel. / Formas
  Läs mer
 • FSC - ett verktyg för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  FSC:s standarder, metoder och certifieringssystem kan vara ett kraftfullt och effektivt verktyg för att uppnå många av FN:s globala mål för en hållbar utveckling (SDGs) som antogs 2015. / FSC
  Läs mer
 • WWF: Nya globala målen för hållbar utveckling väcker hopp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag antar FN:s 193 medlemsländer formellt de nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) i New York. De utgör en gemensam plan för att utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling för alla. Nu återstår utmaningen att genomföra alla 17 mål och 169 delmål på nationell, regional och global nivå. / WWF
  Läs mer
 • "Hållbar utveckling kräver mod att handla"

  Etiketter: Bioenergi
  Hållbar utveckling kräver mod att handla. Att bestämma sig för vad som måste göras och sedan genomföra det. Därför satsar vi nu på en klimatomställning på riktigt med storskalig biogasproduktion av skogsrester. / Dagens Samhälle
  Läs mer

Sidor