hållbar markanvändning

 • De viktigaste utmaningarna för en hållbar markanvändning: "Skogsbruk högt prioriterat"

  Etiketter: Skog
  Tillräckligt med mark för framtida produktion av mat och biomassa, bevarande av grönytor i städerna och ett skogsbruk där mer hänsyn tas till naturvård och klimat. Det är några av punkterna när forskare i Lund tillsammans med relevanta samhällsaktörer listar de 15 viktigaste utmaningarna för att uppnå hållbar markanvändning i Sverige. Maria von Post, ekolog och forskare som sammanställt prioriteringarna: ”Vi kan se att exempelvis skogsbruk kontra klimatanpassning och biologisk mångfald har blivit högt prioriterat”. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Sveaskogs skogsbruk ett föredöme enligt Miljömålsberedningen

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs naturvårdsarbete och balans mellan produktionsmål och miljömål lyfts fram som ett föredöme för andra skogsbolag att ta efter. Det slår Miljömålsberedningen fast i sitt deltänkande ”Långsiktigt hållbar markanvändning” som överlämnades till miljöminister Lena Ek (c), den 17 juni. / Sveaskog
  Läs mer