Guldkvisten

 • Claes Löfroth mottar ärofyllt skogspris av HMK Carl XVI Gustaf

  Etiketter: Skog
  Claes Löfroth har av Föreningen Skogen tilldelats utmärkelsen Guldkvisten. Han har under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle. Claes kommer att motta Guldkvisten ur Hans Majestät Konungen Carl XVI:s hand den 25 april 2017 under Skogsnäringsveckan. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Skogsentreprenör får ärofyllt pris

  Etiketter: Skog
  Nittio procent av arbetet med skogsvård och avverkning vilar i händerna på landets skogsentreprenörer. Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö, är en förebild som fokuserar på människor, utveckling och lönsamhet. På tisdag den 14 april får han mottaga utmärkelsen Guldkvisten ur Hans Majestät Konungens hand. / Skogen
  Läs mer
 • Claes Fries får ärofyllt skogspris

  Etiketter: Skog
  Claes Fries tilldelas Guldkvisten för att ha säkerställt att många års skogsforskning och tusentals forskares insatser når skogsanställda och intresserade familjeskogsbrukare. Tack vare honom har vi nu den moderna, stora skogsskötselläroboken, Skogsskötselserien. Det är en avgörande insats för att få ut moderna skogsskötselkunskaper i praktiken. / Skogen
  Läs mer
 • Sågverkschefen fick "Guldkvisten"

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bollstasågens tidigare chef, Katarina Levin, har tilldelats skogsnäringens kanske finaste hederspris. Föreningen Skogen har gett henne "Guldkvisten" 2015. Priset delades ut av Prins Carl Filip på Skogsnäringsveckan. / Allehanda
  Läs mer
 • Annika Nordin belönas med guldkvisten

  Etiketter: Forskning & utbildning
  "Som ledare för det omfattande forskningsprogrammet Future Forests har professor Annika Nordin [...] gift ihop disparata forskningsfält och fört samman forskare från vitt skilda fakulteter och med mycket växlande bakgrund. Samtidigt har hon fört ut forskningen och kunskaper om svenskt skogsbruk i världen. Annika Nordins insatser inom forskningen har stor betydelser för hur en allt mer komplex skogssektor ska kunna hantera en allt mer komplex omvärld." (Citat från motiveringen.) / Future Forests
  Läs mer
 • Vem tycker du ska få medaljerna?

  Etiketter: Skog
  Känner du någon som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna? Någon som gjort det så bra att han eller hon förtjänar en fin medalj. Nominera i så fall din kandidat till Greve Carl Bernadottes Skogspris, Guldkvisten eller Silverkvisten. / Skogen
  Läs mer
 • Pär Lärkeryd får medalj av kungen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd tilldelas Bernadottemedaljen för sina värdefulla insatser för svenskt skogsbruk. ”Det är inte varje dag man får en guldmedalj ur kungens händer”, säger han. / Norran
  Läs mer
 • Anmälan till Skogsnäringsveckan 2014

  Etiketter: Skog
  Nu kan du anmäla dig till Skogsnäringsveckan 2014. Anmälan är öppen till och med den 28 mars. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Rolf Holmgren, intitiativtagare till Skogen i Skolan har gått ur tiden

  Rolf Holmgren avled hastigt på Norrlands universitetssjukhus den 21 oktober i en ålder av 82 år. Närmast anhöriga är hustrun Jeanne och barnen Anna-Lena och Alf Johan. Rolf blev fortbildningskonsulent i Gävleborgs länsskolenämnd. Där blev han initiativtagare till projektet Skogen i skolan, ett projekt som blev riksomfattande och som fortgått ända sedan dess. Rolf erhöll Guldkvisten ur Drottning Silvias hand för detta arbete.
  Läs mer
 • Lena Sammeli-Johansson fick Guldkvisten

  Etiketter: Skog
  Svenska Skogsplantors vd Lena Sammeli-Johansson har belönats med Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten. Detta för att framgångsrikt ha satt det första giftfria skyddet mot snytbaggen, Conniflex, på marknaden. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor