grot

 • I år lämnar vi 138 TWh skörderester i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Det är tragiskt för klimatet att vi låter så mycket energi brytas ned i skogen istället för att använda det för att ersätta fossila drivmedel eller stenkol i industrin. När alla dess avverkningsrester bryts ner släpper de ut koldioxid. Det vore bättre för klimatet och arbetstillfällen på landsbygden om man använde mer grot och en del stubbar i energisektorn. Det skriver Gustav Melin i Bioenergi nr 5-2020. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Rötter och grenar ska bli kläder åt vårdpersonal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen. Det är målet med ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet i samverkan med Region Stockholm. / Forskning.se
  Läs mer
 • Från leråker till fast underlag med hjälp av aska

  Etiketter: Bioenergi
  Vid Östersunds solpark har en leråker förvandlats till en 700 kvadratmeter stor parkeringsplats med hjälp av aska. Restprodukten från Jämtkrafts kraftvärmeverk som producerar ungefär 7 000 ton aska varje år. / Entreprenadaktuellt
  Läs mer
 • Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

  Etiketter: Bioenergi
  Luleå tekniska universitet har beviljats finansiering av Energimyndigheten till en förberedande studie, för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Förstudien ska underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle baserat på skogsrester i Sverige. / Bioenergi
  Läs mer
 • Mellanskog höjer priset på massaved och grot

  Etiketter: Skog
  Nu höjer Mellanskog priset på gran- och barrmassaved. Höjningen är 20 kronor/m3fub i hela Mellanskogs område. Mellanskog höjer också priset på grot i stora delar av verksamhetsområdet. / Mellanskog
  Läs mer
 • För sjunde året i rad erbjuder Växjö Energi sin uppskattade sommarkurs ”Energi för tjejer”.

  Etiketter: Bioenergi, Jämlikhet och jämställdhet
  Kursen som är kostnadsfri vänder sig till tjejer som gått ut årskurs åtta. Tjejerna får bland annat lära sig hur avverkningsrester från skogarna blir till el och värme. Det finns sedan länge en snedfördelning med betydligt fler män än kvinnor inom tekniska utbildningar och yrken. Den bilden är vi gärna med och förändrar, säger Pernilla Rosander, HR-chef på Växjö Energi. / IT-pedagogen
  Läs mer
 • Helhetsgrepp på effekterna av skörd av stubbar och GROT

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att skörda avverkningsrester (stubbar, grenar och toppar) för att använda som biobränsle utgör en förnybar energikälla, men det kan ha negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen. En forskargrupp har undersökt och sammanfattat den vetenskapliga kunskapen kring dessa effekter. / SLU
  Läs mer
 • Hållbar värme från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Grot är det tredje sortimentet i skogen, de andra två är massaved och timmer, och är en god idé för dig som skogsägare att ta vara på i samband med att du gör en slutavverkning på din fastighet. Grot innehåller nämligen mycket energi och kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart. / Stora Enso
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • Kombiskotare bäst vid grotanpassad avverkning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Att använda en kombiskotare istället för två skotare - en grot- och en rundvirkesskotare - är det billigaste alternativet på de flesta avverkningstrakter där man tar ut grot. Men valet är ändå inte självklart. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor