gröna näringar

 • Seminarium: Forskning för gröna näringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KSLA har fått inbjudan att under hösten lämna underlag till den kommande forskningspropositionen. KSLA:s Forskningspolitiska kommitté bjuder nu in till en öppen diskussion torsdagen den 1 oktober om utformningen av den gröna sektorns underlag till nästa forskningspolitiska proposition./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Naturskog är Årets spjutspets i de gröna näringarna

  Etiketter: Skog
  Naturskog AB, som drivs av Peter Saarikoski och Eva Pettersson, har utsetts till årets Spjutspets 2015. De kommer ta emot priset på 100 000 kronor under LRFs riksförbundsstämma den 27 maj. / LRF
  Läs mer
 • #pluggahållbart ska locka studenter till gröna näringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid SLU pågår under våren rekryteringskampanjen #pluggahållbart för att locka fler studenter till några av de utbildningar som ger kompetens som efterfrågas inom de gröna näringarna. / SLU
  Läs mer
 • Unik storsatsning ska få fler att välja jobb inom skog, jord och trädgård

  Etiketter: Skog
  En kommunikationssatsning ska få fler personer att välja att starta eget eller ta anställning inom det gröna näringslivet. Kampanjen genomförs gemensamt av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, och kommer att pågå under fyra år. / SLA
  Läs mer
 • Dan Binkley utsedd till KSLA:s Wallenberg-professor 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna. / KSLA
  Läs mer
 • Skogen – med nya möjligheter för Värmland

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Ökat byggande i trä, turism och rekreation och fler arbetstillfällen är bara några av de möjligheter som skogen erbjuder. Under en heldag i Sunne presenteras och diskuteras skogens framtid i Värmland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Unga missar de gröna jobben

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Alltför få unga väljer att arbeta inom de så kallade gröna näringarna. Det verkar finnas intresse, men ungdomarna tycks helt enkelt inte känna till jobb och utbildningar. Nu satsar universitet, gymnasieskolor och näringslivet gemensamt på att försöka locka fler unga till jobb inom till exempel jord och skog. / Sörmlandsbygden
  Läs mer
 • Holmen Skogs distriktskontor flyttar till Vreta Kluster

  Etiketter: Skog
  Antalet företag på Vreta Kluster, mötesplatsen för de gröna näringarna, fortsätter att öka. I början på september flyttar även distriktskontoret för Holmen Skog dit. Totalt handlar det om 15 personer. Holmen Skog blir därmed Vreta Klusters största hyresgäst. / Vreta Kluster
  Läs mer
 • Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen skapar 1500 jobb för långtidsarbetslösa

  Etiketter: Skog
  Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen kommer tillsammans att skapa 1 500 jobb inom de gröna näringarna, för långtidsarbetslösa. Jobben kommer att inledas med en sysselsättningsplats och utbildning innan de övergår till anställning. Överenskommelsen rör arbeten över hela landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pengar till gröna arbeten

  Etiketter: Skog
  De gröna näringarna har sedan en tid flaggat för brist på arbetskraft. I flera projekt, särskilt inom skogsbruket, har invandrare fått utbildning för att kunna bli den resurs som näringen behöver. / Land
  Läs mer

Sidor