gröna näringar

 • Gröna företagare på skolbänken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För företagare och rådgivare som arbetar med gröna näringar inom jord, skog och vatten har det unika magisterprogrammet GAIN – Green Agri Industry Innovation utvecklats. Forskare och lärare inom forskningsområdet grön innovation står bakom utvecklingen och genomför utbildningen. I april avslutades den första kursen och deltagarna fick presentera sina affärsmodeller inför sakkunniga. / Högskolan i Halmstad
  Läs mer
 • Så kan nyanlända få jobb i de gröna näringarna

  Etiketter: Skog
  Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Provkör skogsmaskin i virtual reality

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny webb, ett mässkoncept med VR-glasögon och en unik satsning med kända youtubers. I dagarna har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, lanserat sin gemensamma storsatsning för att locka framtidens arbetskraft till det gröna näringslivet./ Skog Supply
  Läs mer
 • Jobbmöjligheter för asylsökande i de gröna näringarna

  Etiketter: Skog
  Idag startar Skogsstyrelsen och Migrationsverket ett gemensamt pilotprojekt i Skellefteå där asylsökande får en introduktion till de gröna näringarna och de möjligheter till arbete som finns där. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ytterligare satsning på ekologisk hållbarhet i Östergötland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den hållbara näringslivsutvecklingen i Östergötland stärks nu ytterligare genom kommunikationsprojektet ”Vi Gör´t” där man samlar goda exempel på vad som görs inom miljöteknik, gröna näringar och hållbarhetsfrågor. Bakom satsningen står Region Östergötland, Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland och Vreta Kluster. / Vreta Kluster
  Läs mer
 • Jobbpotential för nyanlända i de gröna näringarna

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har lämnat en delrapport till regeringen som visar att det finns potential för att skapa sysselsättning för nyanlända i de gröna näringarna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kommunerna missar värdefulla framtidsutsikter för unga

  Att få fler unga människor att välja ett yrke inom jord, djur, skog och trädgård är nödvändigt i omställningen till ett hållbarare och säkrare samhälle. Det är också här jobben finns. Studievägledare och kommuner spelar en avgörande roll i detta arbete. Idag stjälper de ofta mer än hjälper. / Landsbygdsnätverket
  Läs mer
 • Jobbmingel inom de gröna näringarna för nyanlända i Skåne – 15 december Bjärsjölagårds Slott

  Etiketter: Skog
  De gröna näringarna hör till de av Sveriges framtidsbranscher som framöver behöver mycket ny kompetens. Samtidigt saknar många nyanlända personer grundläggande utbildning och erfarenhet för att få jobb. För att knyta ihop detta anordnas ”Mötesplats grön integration” den 15 december. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pengar från Tillväxtverket till de gröna näringarna i regionen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Vreta Kluster, kompetens- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i Östergötland, har tillsammans med sju andra företagsinkubatorer och science parks tilldelats 33 miljoner kronor av Tillväxtverket i projektet Växtzon 1. Målet är att öka antalet stora tillväxtföretag genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och kapital. / Vreta Kluster
  Läs mer
 • Ett viktigt samtal om framtiden

  Etiketter: Skog
  Genom historien har stora frågor ofta dryftats när människor suttit ned kring en måltid. Under Umeå Smakfestival samlades samhällsdebattörer och representanter för de gröna näringarna runt ett dukat bord för ett samtal om skogen, maten och vår norrländska framtid. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor