gröna näringar

  • LRF-koncernens bokslut 2011

    Etiketter: Skog
    LRFs medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 6 procent av Sveriges BNP. LRF-koncernens totala verksamhet gav ett underskott 2011. En reaförlust i samband med försäljning av innehavet i Setra Group AB samt sämre resultat i några av dotterbolagen är huvudorsakerna. / LRF
    Läs mer

Sidor