gröna näringar

 • SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort är nu skapat. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, SLU Holding och Sparbanken Skaraborg som står bakom priset. / SLU
  Läs mer
 • Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

  Etiketter: Skog
  KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Fokus har legat på de äganderättsliga aspekter som berör jord- och skogsbruk. / KSLA
  Läs mer
 • Stora satsningar på gröna näringar i budget 2021

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Budgetpropositionen för 2021 innehåller stora satsningar för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Nytt centrum sätter de gröna näringarna på kartan – nu öppnas ”Det Gröna näringslivets hus”

  Etiketter: Skog
  Nu skapas ”Det gröna näringslivets hus” – en helt ny mötes- och kontorsplats för alla företag och organisationer som vill se en hållbar framtid och skapa tillväxt inom det gröna näringslivet. – Med Gröna näringslivets hus skapar vi ett efterlängtat centrum för hela den gröna näringen som är så viktig för Sveriges framtid, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, Lantbrukarnas Riksförbundsorganisation. / LRF
  Läs mer
 • ​Grön fond söker innovativa projektidéer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns nya chanser att söka stöd till projekt som lyfter fram de gröna näringarna. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond har förnyat bedömningskriterierna i årets utlysning. / KSLA
  Läs mer
 • Landshypoteket Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Landshypoteket Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid./ Lantbruksnytt
  Läs mer
 • Anna Olofsson Frestadius ny utvecklingschef på Torsta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu är det dags att presentera en ny medarbetare hos oss på Torsta. Vi är väldigt glada att presentera vår nya chef på avdelningen för landsbygdsutveckling, Anna Olofsson Frestadius. / Torsta
  Läs mer
 • Landshypotek Bank instiftar stipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jord- och skogsbrukarnas bank Landshypotek Bank instiftar ett årligt uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Optimism i nordvästra Skånes gröna näringar

  Etiketter: Skog
  Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa – nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien presenteras på Gröna Näringarnas Dag i Grevieparken i Grevie den 5 februari. / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen får 360 miljoner till gröna jobb

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen kan nu göra en långsiktig och omfattande satsning på att ge de som står långt från arbetsmarknaden en enklare väg till arbete. Det är förhoppningen efter regeringens budgetbesked att satsa totalt 360 miljoner under tre år till jobb inom de gröna näringarna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor