grön el

 • EUU presenterar: Södra Cell Värö - en toppmodern massafabrik med spetskompetens

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nära de västsvenska skogarna i Halland ligger Södra Cell Värö. Här produceras pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. Fabriken kan med stolthet presentera sig som ett av världens modernaste sulfatmassabruk. Inom området kompetens ligger Södra Cell i framkant. / Industrinyheter.se
  Läs mer
 • Alltmer grön el och värme från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än någonsin, hela sex gånger mer än 2010. Samtidigt levererades fjärrvärme motsvarande värmebehovet i 25 000 villor. Ökningen av energileveranser har möjliggjorts genom de investeringar som gjorts vid Södras massabruk de senaste åren./ Södra
  Läs mer
 • Rekordökning av el från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Under januari-september har Södra levererat 15 gånger så mycket grön el till det allmänna elnätet jämfört med samma tidsperiod 2015. Leveransen motsvarar den totala elförbrukningen* hos 7 000 villor per år. Elen kommer av skogsråvara som förädlas vid Södras industrier. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Kanadas ambassadör besöker kraftvärmeverk i Umeå

  Etiketter: Bioenergi
  Det är stadens helhetstänk kring hållbarhet som lockar Kanadas ambassadör Kenneth Macartney till Umeå och Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva. På torsdag, 14 mars, får han med egna ögon se hur vi i Umeå tar hand om sopor och skogsavfall för att skapa fjärrvärme och grön el – samtidigt som forskningen kring framtidens drivmedel pågår alldeles runt knuten. – Vi vill även ge den kanadensiske ambassadören en chans att se den pilotanläggning för produktion av biobränsle med hjälp av alger som finns på Dåva, säger Henrik Bristav. / Umeå Energi
  Läs mer
 • Chemrec skriver avtal med China Tianchen Engineering Corporation

  Etiketter: Bioenergi
  Chemrec skrev idag under ett samarbetsavtal med China Tianchen Engineering Corporation, TCC, för att globalt erbjuda kompletta och nyckelfärdiga anläggningar baserade på Chemrecs svartlutsförgasningsteknik och gemensamt marknadsföra tekniken – en överlägsen väg till andra generationens biodrivmedel eller grön el. / Webfinanser
  Läs mer