grangallring

  • Bristen på tall får konsekvenser

    Etiketter: Skog
    Det har bland annat ett flertal skogsägare i Jönköpingstrakten fått känna av. Där har klövviltet till och med gett sig på grangallringar. / Skogsaktuellt
    Läs mer