Grand Hôtel

 • Skogens dag visade på möjligheter och behovet av samsyn

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, ordförande Mellanskog, Lena Ek, ordförande Södra och Eva Färnstrand, ordförande Sveaskog
  Riskanalysen av hot, möjligheter, svagheter och styrkor på Skogens dag visade att skogen är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna, en omdebatterad råvara och även en källa till naturupplevelser. Behovet av samsyn när det gäller både definitioner och värderingar var en röd tråd under dagen.
  Läs mer
 • Skogens dag - smart tillväxt

  Etiketter: Skog
  För fjärde året i rad samverkar Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet i att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området. Torsdagen den 1 februari möts vi på Grand Hôtel i Stockholm för en gemensam SWOT-analys av nutid och framtid. SkogsSverige rapporterar från dagen. / Skogens dag
  Läs mer
 • Nytt projekt för Martinsons: exklusivt kontor på Grand Hôtel i Stockholm

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Martinsons bjälklag i KL-trä valdes när den exklusiva kontorsbyggnaden Royal Office skulle uppföras ovanpå Grand Hôtel, som är en av Stockholms mest kulturhistoriskt värdefulla byggnader. – KL-trä var i princip det enda material som var lätt nog för att kunna användas som bjälklag i stommen, säger Stig Axelsson, försäljningschef på Martinsons Byggsystem. / Martinsons
  Läs mer
 • Innovationer och klimatnytta på Skogens dag

  Etiketter: Skog
  Future Forests på Skogens dag 2017
  Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU, Umeå universitet och Skogstekniska klustret stod bakom arrangemanget med syftet att ytterligare förstärka kunskapen och drivkraften inom skogssektorn. 2017 års Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm pågår från den 24/1-10/2 med temat global attraktionskraft.
  Läs mer
 • Stora Enso deltog i trähusseminarium på Grand Hôtel i Stockholm

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Igår arrangerade Trästad Sverige seminariet ”Låt landet bygga staden” på Grand hotell i Stockholm. Ett 80-tal deltagare kunde under dagen ta del av presentationer och diskussioner, som alla inspirerade till ett ökat trähusbyggande. Föredragshållarna kom från bl a Stora Enso, BoKlok, Aalto universitet, Södra skogsägarna, WSP och Reflex Arkitekter. / Stora Enso
  Läs mer
 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag

  Etiketter: Skog
  H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag under Västerbotten på Grand Hôtel 2017. Skogens dag fokuserar på hela värdekedjan och under dagen kommer besökarna bland annat få lyssna till hur arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper, hur regionens innovationssystem utvecklas, och hur fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skog. / Skogstekniska klustret
  Läs mer
 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i Skogens dag på Grand Hôtel

  Etiketter: Skog
  Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer. Dagen inleds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Deltar gör också Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Lena Gustavsson, rektor Umeå universitet och Peter Högberg, dekan, fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • 2013 års Marcus Wallenbergpris tilldelas Professor Derek Gray

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 23 september, utdelade hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf 2013 års Marcus Wallenbergpris till Professor Derek Gray vid McGill University i Kanada för hans banbrytande bidrag till forskningen om nanokristallin cellulosa (NCC), dess grundläggande egenskaper och tillämpningar. De basala upptäckterna avser de kirala nematiska egenskaperna hos suspensioner av NCC (ordnade, systematiskt vridna formationer av flytande kristaller). Upptäckterna har skapat potential för produktion av nya cellulosabaserade produkter med unika, värdeskapande tillämpningar. Grays forskning har inspirerat forskare över hela världen att intensifiera forskningen om nanocellulosa i allmänhet och öppnar därmed för framtida affärsmöjligheter för skogsindustrin. / MWP.org
  Läs mer
 • Genvägar i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En klonad gran? En asp med gener från en flundra? Svensk skogsforskning bryter ny mark. Världens skogar kommer att se mycket annorlunda ut år 2030 om de ska kunna möta klimatförändringarna, krav på nya resurser och hållbar utveckling. Det kretsade diskussionen kring när regeringsföreträdare, företagsledare, skogsforskare och aktivister samlades för tidskriften The Economists konferens World Forest Summit på Grand Hôtel i Stockholm. / Fokus
  Läs mer
 • Kallelse till Holmens årsstämma 2013

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. / Holmen
  Läs mer