granbarkborreskador

  • De ska stämma staten för barkborreskador

    Etiketter: Skog
    AB Karl Hedin överväger att stämma staten för de omfattande granbarkborreskador som man fått på en fastighet som gränsar till Hälleskogsbrännans naturreservat. Den dialog som man för ett halvår sedan bad att få med länsstyrelsen i Västmanland har man inte fått./ Land Skogsbruk
    Läs mer