granbarkborre

 • Pressträff: så omfattande är årets angrepp av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Under 2018 slogs ett dystert rekord i svenska skogar. Nu har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket kartlagt hur omfattande årets angrepp är av skadeinsekten granbarkborre i södra och mellersta landet. Den 7 november klockan 10:00 presenterar vi resultaten på plats i en angripen skog utanför Stockholm. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kraftsamling mot granbarkborre utökas i Svealand och förlängs

  Etiketter: Skog
  Kraftsamlingen mot skadeinsekten granbarkborren, som dödat granar för miljardbelopp i södra Sverige senaste året, utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet. Samtidigt förlängs satsningen med tre år. Orsaken är att angreppen spridit sig norrut och förväntas pågå under lång tid framöver.Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Artificiell intelligens kan bli nytt vapen i kampen mot granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen ska Skogsstyrelsen ta fram kartor som visar var det finns störst risk för angrepp av granbarkborre. Förhoppningen är att de första nya verktygen ska vara på plats i god tid före nästa års svärmning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bergs Timber begränsar produktionen och flyttar huvudkontoret till Vimmerby

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Granbarkborreangreppen i Centraleuropa har fortsatt under sommaren och läget är allvarligt på flera håll i Tjeckien, Österrike och Tyskland. Andelen angripen skog har ökat även i Sverige och en stor del av avverkningarna i främst Småland, Östergötland och Sörmland sker i angripen skog. Alla parter i svenskt skogsbruk arbetar gemensamt för att minska de långsiktiga effekterna och förhoppningen är att läget skall förbättras under 2020. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Ovanligt många granbarkborrar kvar i träden

  Etiketter: Skog
  Det är fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits av granbarkborre den här sommaren. Många granbarkborrar är nämligen kvar under barken. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Efter granbarkborren...

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. / Skog Alnarp SLU
  Läs mer
 • Ovanligt många granbarkborrar kvar i träden

  Etiketter: Skog
  Det är fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits av granbarkborre den här sommaren. Många granbarkborrar är nämligen kvar under barken./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jättearealer av skog utslagna i Centraleuropa

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har slagit ut stora delar av gran- och tallbestånden i Centraleuropa. Värst drabbat är Tjeckien följt av Tyskland och Österrike. Forskare och industri talar om ett krig som utkämpats under flera år. ”Vi har förlorat kriget”, säger de nu samstämmigt./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • VÄSTERÅS: Tusentals träd fälls när granbarkborren ska bekämpas

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren ska bekämpas på flera ställen i Västerås. I närtid ska bland annat 500 träd avverkas i Dingtuna och till vintern ska 1 000 granar bort från Björnön./ Svt Nyheter-Västmanland
  Läs mer
 • Extraordinära åtgärder krävs i kampen mot granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Skadeläget för granskogen efter det senaste årets angrepp av granbarkborre är allvarligt. Resultatet från en ny inventering av medlemsmarken visar att 2,5 miljoner skogskubikmeter är angripet på Södras medlemsfastigheter, vilket är en fördubbling jämfört med i fjol. I Götaland som helhet bedöms cirka 5 miljoner kubikmeter vara angripet. / Södra
  Läs mer

Sidor