granbarkborre

 • Skogsskötsel och viltförvaltning allt viktigare för att minska skadorna: "Växande problem"

  Etiketter: Skog
  Under år 2020 har granbarkborre och vilt skadat mest skog i Sverige. Men multiskadad skog är ett växande problem i norra Sverige. Det visar den skogsskaderapport som Skogsstyrelsen har sammanställt för det gångna året. Det blir allt viktigare att sköta skogen samt att hålla efter viltstammarna för att skadorna ska kunna begränsas. "De största skadorna finns i granbarkborreskadade skogar i söder samt kopplat till de betesskador som vi ser över hela landet. Först nu börjar vi förstå omfattningen av problemet med multiskadade ungskogar i norra Sverige", säger Frida Carlstedt, skogsskadesamordnare i norra Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kungens arrendeskog hårt drabbad av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Stenhammars gods skogar, som arrenderas av Kungen, är hårt drabbat av granbarkborre. År 2020 avverkades 8000 kubik granskog och i år räknar driftsledare Per Rudengren med att avverka omkring 6 500 kubik: "Det är uteslutande gran vi hugger". Därom berättar Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Användarnära skogs-app mot granbarkborre vinner Hack for Sweden 365

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I helgen avgjordes årets Hack for Sweden 365. Lag Mellerud PK med Mattis Hallén och hans studiekamrater från Lunds tekniska högskola tog hem första priset med sin lösning - en app, även riktad till den mindre teknikvana skogsägaren, i kampen mot granbarkborren. Vinnaren belönas med 25 000 kr. / Hack for Sweden
  Läs mer
 • Granbarkborren har dödat miljontals granar 2020

  Etiketter: Skog
  Efterdyningarna från torra somrar och stormar slår fortsatt hårt mot granskogarna i Mellanskogs område. Andelen stressade träd har gjort att antalet granbarkborrar har ökat. / Mellanskog
  Läs mer
 • Tre lag i digital final - bästa idén kan rädda skog i kampen mot granbarkborren

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I morgon den 5 december startar helgens final i Hack for Sweden 365. Tre lag gick vidare från deltävlingen den 21-22 november och tävlar nu om första plats. Arrangör är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utmanar lagen att hitta lösningar som räddar granskog från massdöd orsakad av granbarkborren. / Hack for Sweden
  Läs mer
 • Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

  Etiketter: Skog
  Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor ökning av granbarkborreskador i redan drabbade områden

  Etiketter: Skog
  Sensommarens svärmning orsakade stora granbarkborreangrepp och Södra ser nu en betydande ökning av skadorna. En inventering under vecka 44 visar på en ökning av volymen skadad skog med 25 procent jämfört med inventeringen i vecka 35. Det är nu mycket angeläget att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar. / Södra
  Läs mer
 • Avverkning av granbarkborreangripna träd rekommenderas inte under vintern

  Etiketter: Skog
  Att bekämpa granbarkborrar genom att söka upp, avverka och transportera bort angripna träd är mest effektivt under sommarhalvåret. När granbarkborrarna gått i vintervila fungerar denna bekämpningsmetod betydligt sämre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. I år ser vi de största skadorna i Svealand medan angreppen i Götaland tycks ha minskat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

  Etiketter: Skog
  Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och bevara granar med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor