granbarkborre

 • Efter granbarkborren...

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. / Skog Alnarp SLU
  Läs mer
 • Ovanligt många granbarkborrar kvar i träden

  Etiketter: Skog
  Det är fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits av granbarkborre den här sommaren. Många granbarkborrar är nämligen kvar under barken./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jättearealer av skog utslagna i Centraleuropa

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har slagit ut stora delar av gran- och tallbestånden i Centraleuropa. Värst drabbat är Tjeckien följt av Tyskland och Österrike. Forskare och industri talar om ett krig som utkämpats under flera år. ”Vi har förlorat kriget”, säger de nu samstämmigt./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • VÄSTERÅS: Tusentals träd fälls när granbarkborren ska bekämpas

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren ska bekämpas på flera ställen i Västerås. I närtid ska bland annat 500 träd avverkas i Dingtuna och till vintern ska 1 000 granar bort från Björnön./ Svt Nyheter-Västmanland
  Läs mer
 • Extraordinära åtgärder krävs i kampen mot granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Skadeläget för granskogen efter det senaste årets angrepp av granbarkborre är allvarligt. Resultatet från en ny inventering av medlemsmarken visar att 2,5 miljoner skogskubikmeter är angripet på Södras medlemsfastigheter, vilket är en fördubbling jämfört med i fjol. I Götaland som helhet bedöms cirka 5 miljoner kubikmeter vara angripet. / Södra
  Läs mer
 • Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för satsningen kommer bland annat väg- och järnvägsunderhållet på landsbygderna att stärkas och Regeringen tillför 30 miljoner kronor under 2020, 2021, och 2022 för att stödja arbetet med att hantera skogsskador och för att framförallt bekämpa angrepp av granbarkborre. / Regeringen
  Läs mer
 • Så kan ny teknik avslöja framtida skador på skog

  Etiketter: Skog
  Digitala kartor och en drönare utrustad med en unik kamera skulle kunna hjälpa skogsägare att förutse var det blir framtida skador på skogen. Skogsstyrelsen testar just nu metoden som visades upp vid pressträffar i Södermanlands och Örebro län i dag. Förhoppningen är att skogsägare bättre kan möta och förebygga till exempel torka och angrepp av granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Aktuellt om granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har förmågan att ställa till med stor skada i skogen. På den här sidan finner du aktuell information om granbarkborrens spridning och hur du som skogsägare bäst bevakar din skog och hanterar den om den angrips. / Södra
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp

  Etiketter: Skog
  En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation. Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men istället för att övervintra angriper den träd, visar Skogsstyrelsens kontroller. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor