gran

 • Skogsområde i Enköping ska skyddas i 50 år

  Etiketter: Skog
  Nu ska ett skogsområde söder om Enköping skyddas. Det är Skogsstyrelsen som beslutat att en skogsägare får cirka en kvarts miljon i ersättning för att skydda området som har mycket gammal grandominerad skog. / SR Upplandsnytt
  Läs mer
 • Dyr markberedning kan vara lönsam

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det kan bli dyrt att slarva med markberedningen. Det visar resultat från Skogforsk. Överlevnaden sjunker drastiskt vid plantering utan markberedning, speciellt för mindre planttyper. - Ett sätt att kompensera för en dålig markberedning är att plantera större och grövre plantor. Men för att ta tillvara plantans potential ska man investera i en bra markberedning, säger Karin Johansson. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ny skog ska planteras på skansarna i Örkelljunga

  Etiketter: Skog
  En historisk plats har kommit fram tydligare än på många år. Efter skogsavverkningen i området, som innehåller ett minnesmärke från 1600-talets dansk/svenska krig, ska nya träd planteras. Nu pågår förberedelserna för att plantera ny skog på det fyra hektar stora området. Under våren ska arbetet utföras och eftersom det finns fornminnen på området kommer inte marken att beredas maskinellt. / Helsingborgs Dagblad
  Läs mer
 • Ny gran sätter kottar redan som planta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vanliga granar sätter kottar först vid 20–25 års ålder, men nu har forskare från SLU, Skogforsk och KTH tagit fram en gran som kan fås att sätta kottar redan inom ett år efter frösådd. Den nya granen härstammar från en muterad gran som upptäcktes i Uppsalatrakten för över 100 år sedan. Med hjälp av storskalig sekvensanalys har forskarna även identifierat en gen som tros bidra till att granen sätter kottar så tidigt. Granens egenskaper kan komma till nytta i förädlingsarbete. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ny gran sätter kottar redan som planta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vanliga granar sätter kottar först vid 20–25 års ålder, men nu har forskare från SLU, Skogforsk och KTH tagit fram en gran som kan fås att sätta kottar redan inom ett år efter frösådd. Den nya granen härstammar från en muterad gran som upptäcktes i Uppsalatrakten för över 100 år sedan. Med hjälp av storskalig sekvensanalys har forskarna även identifierat en gen som tros bidra till att granen sätter kottar så tidigt. Granens egenskaper kan komma till nytta i förädlingsarbete. / Skogforsk
  Läs mer
 • Nytta och nöje med granen

  Etiketter: Julgranar
  Julen står för dörren. Julgranen står för flera av skogens många värden, inte minst som en viktig traditions- och kulturbärare. Men granen kan också vara till stor nytta genom att återanvändas till bioenergi. Se filmen med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Södras plantskola i Flåboda fullbordar investering

  Flåboda plantskola i Tingsryds kommun är nu klar med investeringen av Venlo växthus som värms upp med pellets. Växthuset, på totalt 5 000 kvadratmeter, har kapacitet att långnattsbehandla cirka två miljoner plantor per år. / Södra
  Läs mer
 • Lönsamt med kortare omloppstid i granskog

  Etiketter: Skog
  Kortare omloppstid i grandominerade bestånd är lönsamt för både skogsägaren och för klimatet. Risken för skogsskador minskar och tillväxten i skogen kan höjas med det nya odlingsmaterial som finns att tillgå. / Södra
  Läs mer
 • Rötsvamp tar hjälp av granbarkborrar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sporer från rötsvampar, exempelvis tickor på gran, får ibland transporthjälp av barkborrar och andra insekter som lockas till lämnade högstubbar och annan död ved. Det fastställer Ylva Strid i sitt doktorsarbete vid SLU. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Gammelträden i Helsingborg ska räddas

  Etiketter: Skog
  Många av skogens biologiska värden är kopplade till gamla och grova träd där lavar, insekter och fåglar kan leva. I Pålsjö skog konkurrerar dessa gamla träd, särskilt ek och bok, med andra träd om kronutrymmet. För att rädda det äldre beståndet tas inom kort en del andra träd i Pålsjö skog ner. Framförallt gäller det yngre avenbokar, björkar och granar.
  Läs mer

Sidor