gran

 • Största tåglasten genom Västervik

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Aldrig har en sådan stor tåglast rullat genom Västervik. Det 605 meter långa tåget rullar från Lucerna idag 15.10 ut på Tjustbanan och hela vägen till Hestra utanför Borås. Det är tall- och grantimmer som ska fraktas till Sveriges största privata sågverk Vida. / Västervikstidningen
  Läs mer
 • Nu är granen kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare i Umeå och Stockholm har i världens största genprojekt kartlagt arvsmassan hos gran. Resultaten hoppas man ska kunna användas för att stärka Sveriges position på världsmarknaden. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Kemi knäckte grankoden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dags att titta extra vördnadsfullt på nästa julgran. Dess arvsmassa klår människans sju gånger om. Det är resultatet efter att forskare med dna-sekvenseringsapparater kartlagt granens gener. /Ny Teknik
  Läs mer
 • Granens arvsmassa kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu har svenska forskare för första gången kartlagt granens jättelika arvsmassa, dess DNA. Ett arbete som kan få stor betydelse både för skogsindustrin och för vår kunskap om barrträdens egenskaper. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • Granens arvsmassa kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svenska forskare har nu kartlagt granens hela arvsmassa. Den är sju gånger så stor som människans, och den största arvsmassa som hittills sekvenserats. / SVT Nyheter
  Läs mer
 • Gör egna växtexperiment på Fascinerande växters dag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Experimentera med växter tillsammans med våra forskare eller ta en titt i växthuset. Se hur svampar omvandlar pappersmassa till etanol, lär dig mer om granens gener och gå en tipspromenad. Lördag den 18 maj är Fascinerande växters dag, då Umeå universitet och SLU håller öppet hus på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC. / Umeå Universitet
  Läs mer
 • Varför ska man ta bort de träd som växer bäst?

  Etiketter: Skog
  Björk och gran trivs på samma typ av marker men de har olika tillväxtcykler. Björk är ett ljusälskande, snabbväxande pionjärträd med kort omloppstid. Granen är ett skuggfördragande sekundärträd med långsammare start och trivs under en björkskärm. / Skogsland
  Läs mer
 • Södras priser högst i skogen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras timmerpriser är högst på både tall och gran, och lämnar konkurrenterna långt bakefter. Det visar ATL:s simulering av virkesprislistor i hela Sverige. / ATL
  Läs mer
 • Vi behöver bevara mångfalden i skogen

  Etiketter: Skog
  Våren närmar sig och det betyder att fler och fler människor söker sig ut i skog och mark. Även om gran och tall dominerar vår svenska skog känns det riktigt och viktigt att lyfta fram värdet av svensk lövskog. / Kristianstadsbladet
  Läs mer
 • Avverkning i hasselskogen i Dalarna

  Etiketter: Skog
  Just nu pågår en skogsavverkning i naturreservatet Sätra hasselskog. Genom att ta bort gran ska lövskog som rönn och hassel gynnas. – Vi försöker att inte lämna allt för stora spår, säger Anders Pettersson från Weda Skog. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer

Sidor