gran

 • Blivande experter lärde sig allt om trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  När ska man använda gran istället för furu och vilka material är godkända i husstommar? Det och många fler frågor fick 38 anställda från NP Nilssons Trävaru AB och XL-bygg lära sig under en tvådagars-kurs som gör dem träcertifierade. Kursledare var specialister och rådgivare från intresseorganisationen Svenskt Trä och träföretaget Moelven Trä. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Så sköter du din julgran

  Etiketter: Julgranar, Skog
  På SkogsSverige finns ett flertal sidor om julgranar där du får råd om hur du sköter den. Några grundtips är: välj en färsk gran, låt granen gradvis vänja sig vid husvärmen, mycket vatten, skär skåror i granens fot. Läs mer på SkogsSverige.
  Läs mer
 • VIDEO - Hugg granen med stil

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Man kan skjuta sig en gran, man kan hugga sig en gran och tydligen kan man också flyga sig en gran! I Oregon USA är julgranar ”big business” och här ser man hur en skicklig helikopterförare samlar ihop det gröna guldet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Rävberget i Dalarna ska bli "ädelt"

  Etiketter: Skog
  Tänk att gå en stillsam skogspromenad bland ekar, i Smedjebacken. Det är ingen utopi, utan ska vara en realitet om några decennier på Rävberget, strax utanför centralorten intill riksväg 66. Det befintliga skogsbeståndet på Rävberget består i dagsläget av gran. Granar som dessutom efter betande djurs skavande och trampande till stor del är skadade. Under den kommande vintern genomförs avverkningen och sedan en markberedning. De cirka 3 000 ekplantor som behövs för att täcka hela området får därför vänta framåt höstkanten nästa år. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Mer trävaror till Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Sedan knappt två år har Bergkvist-Insjön ett eget sälj kontor i Shanghai. Där finns Wendy Zhu som säljer trävaror från sågverket i Insjön till flera köpare i Kina och främst möbelfabriker. Gran som nu sågas hos Bergkvist-Insjön passar bra i Kina som ofta har gran varor i sin möbelproduktion vilket inte är lika vanligt i Sverige.
  Läs mer
 • Finnvid sprider kunskap om förädlade plantor

  Etiketter: Skog
  9 miljoner förädlade täckrotsplantor av gran och tall. Det levererar Svenska Skogsplantor (SPP) till Finland under 2014. Finnvid Prescher, fröchef på SSP, kom precis hem från grannlandet i öster. Hans uppdrag var att öka kunskapen om förädlade fröer och plantor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Microvågor spårar rotröta

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mikrovågor kan bli svaret på skogsbrukets gissel. Av en slump fann forskare att metoden de utvecklade för att upptäcka stroke hos människor även kunde hitta röta i träd. Främst granar kan få rotröta, men det drabbar även andra trädslag. Av all avverkningsmogen gran har uppskattningsvis 20 procent röta. Ett effektivt sätt för att se hur mycket av trädet som har röta finns inte och virke som är av hög kvalité blir till massaved. Forskare på Chalmers i Göteborg har dock hittat en lösning. / SVT Västnytt
  Läs mer
 • Lär dig med om våra svenska träd

  Etiketter: Skog
  Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna såsom t ex contortatall (Pinus contorta). För att skilja träden från buskarna, brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några metershöjd. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Markberedningen gör att föryngringen blir lyckad

  Etiketter: Skog
  Med markberedning förbättras möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Granskog hotar flera arter vid nedre Dalälven

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Efter många års kämpande att få den Vitryggiga hackspetten att etablera sig vid Nedre Dalälven börjar Naturskyddsföreningen nu att misströsta. Lövskogarna, som är livsviktig för vitryggen, håller på att växa igen med granskog. Vilket beror på att det inte blir någon naturlig översvämning när vattenregleringsföretagen släpper på för lite vatten. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer

Sidor