gran

 • Välkommen på forskningsseminarium om de senaste landvinningarna inom skogsbioteknik och förädling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svenska forskare har just slutfört arbetet med att bestämma granens arvsmassa. Vilka nya möjligheter öppnar sig då? Arbetet med att få fram tekniska lösningar för klonskogsbruk med hjälp av somatisk embryogenes går raskt framåt – var står vi idag? Hur kan nya konstellationer av forskare och industrirepresentanter komma fram med helt nya lösningar för effektiv skogsföryngring. Välkommen att lyssna på några av våra mest framstående forskare och diskutera med dem. Du får veta vilka resultat och tillämpningar som finns redan idag och visionerna för framtiden. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Hotad hackspett kräver att granarna tas bort

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Den vitryggiga hackspetten är utrotningshotad. För att överleva och trivas i våra svenska skogar behöver den mer lövträd än gran och skogar med mycket död lövved. Bergvik Skog har avsatt 10 000 hektar skogsmark för att skapa miljöer som passar vitryggen. Granar huggs bort och lövträd lämnas – främst asp, al, sälg och björk. Den 22 oktober har ni möjlighet att besöka Vitryggsområdet Nolmyra där åtgärder utförts av Stora Enso Skog i samarbete med Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen för att vitryggen ska trivas. / Stora Enso
  Läs mer
 • Vitryggen gynnas i Uppland

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I Nolmyra utanför Tierp får granarna ge plats år mera löv. För att vitryggiga hackspetten ska kunna överleva och trivas huggs granar bort medan asp, al, sälg och björk lämnas. Samtidigt tillskapas också stor mängd död ved. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Klarar sig snabbväxarna norrut?

  Etiketter: Skog
  Poppel och hybridasp i stället för gran, tall och björk? Idag rekommenderas bra bonitet för snabbväxande löv, men få har undersökt om det stämmer. Nu testar SLU hur snabbväxarna klarar sig på olika marker i Sverige. / Skogen
  Läs mer
 • Se upp för gran i norr!

  Etiketter: Skog
  Norr om Gävle bör man absolut inte plantera gran på tallmarker. I försök från 1950-talet ser man i dag att granen har mycket lägre tillväxt jämfört med tall. Bara 30 procent! / Tidningen SKOGEN
  Läs mer
 • Japanskt klartecken kan öka svensk export

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Svensk furu och gran har blivit godkända av Japans nationella träprogram Wood Use Point System, WUPP. / ATL
  Läs mer
 • Södra Timber inleder samarbete med franskt företag

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Timber har inlett ett samarbete med det franska trävaruföretaget Bois de Nord. Företaget kommer att lagerföra Södravaror av konstruktionsvirke i gran samt impregnerade varor i furu på deras terminal i hamnen i Rochefort, Frankrike. / Södra
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skötselråd vid stormfällning

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Gå över hela fastigheten och skaffa dig en bild av skadornas omfattning. Innan du börjar upparbeta skadade träd. Kontakta din virkesköpare! Prioritera gran före tall och tall före lövträd. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Vi möter världens äldsta träd – i Sverige

  Etiketter: Skog
  Vi tar oss över den frusna Rörsjön och går sedan med snöskor uppför slänten. Vi närmar oss trädet söderifrån. Här någonstans ska världens äldsta levande organism finnas. / Aftonbladet
  Läs mer

Sidor