gran

 • Södra stärker timmererbjudandet

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kr per kubikmeter fast under bark (m³fub). Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på 20kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering. - Produktionen av sågade trävaror är hög i Sydsverige vilket driver efterfrågan på timmer. Vi vill fortsätta att upprätthålla en hög kontraktering för att möta den höga produktionen vid våra sågverk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • TV: Granplant växer med ny teknik

  Etiketter: Skog
  Miljontals trädplantor drivs nu upp i en ny odlingskammare. Våning efter våning med späda granplantor pysslas nu om i Holmens odlingskammare i Friggesund. Med ny teknik drivs de upp effektivt och miljövänligt. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Envingade frön faller långt från trädet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Barrträden har vindspridda frön utrustade med vingar. Nya rön visar att de allra första barrträden experimenterade med olika sorters frövingar tills de fann den optimala designen – och den finns på dagens barrträd som gran och tall. / Forskning & framsteg
  Läs mer
 • Ungskogsgödsling kräver rätt granar

  Etiketter: Skog
  Det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. Det visar nya resultat från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ungskogsgödsling kräver rätt granar

  Etiketter: Skog
  Det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. Det visar nya resultat från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Välj en äkta gran i jul

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Snart är det hög tid att införskaffa julgran. Att välja en äkta närodlad gran är ett mer miljövänligt val framför en gran i plast. Men innan du köper din gran, läs om hur du bäst håller den vid liv under både jul- och nyårshelgerna. / LRF
  Läs mer
 • Ny avhandling om myrors påverkan på snytbaggars angrepp på barrträdsplantor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 11:e december försvarar Vitězslav Maňák sin avhandling "Interactions between ants and pine weevils: effects on forest regeneration". / SLU
  Läs mer
 • Tror ni att en gran är en gran är en gran?

  Etiketter: Skog
  Då har ni inte hört granens historia eller sett den moderna noblessgranen, den traditionella rödgranen och inte heller mött en kungsgran klädd i återvinningsbart pynt. / LRF i Västra Sverige
  Läs mer
 • Ny kartläggning av älgfodret i Skaraborg

  Etiketter: Skog
  En ny metod för att kartlägga tillgång på älgfoder visar att ungskogen i Skaraborg främst består av gran och björk - trädslag som inte tillhör älgens favoritföda. Kartläggningen har genomförts med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt.
  Läs mer
 • Grandominerad blandskog omvandlas till lövskog i Värmland

  Etiketter: Skog
  En större restaurering av skog pågår sedan några veckor inom naturreservatet Gårdsviksfjället, Säffle kommun. Barrträd, främst gran, avverkas för att ge utrymme till de lövträd som finns för att de ska överleva och utvecklas. Den utvecklingen är viktig för att förbättra förutsättningarna för arter i lövskogsmiljöer. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer

Sidor