gran

 • Prioritera gran när stormskadat virke tas omhan

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna i Västerbotten och Norrbotten efter de hårda vindar som dragit fram. För att undvika angrepp av granbarkborre ska virket vara ute ut skogen senast den 15 augusti. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökade svamp- och insektsskador på skog i länet

  Etiketter: Skog
  Skogsskadorna orsakade av insekten granbarkborre ökar i omfattning i Jämtlands län. Även tallskog hotas nu av en skadegörare. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Satsar på underkläder – av barrskog

  Etiketter: Skog
  Med stadiga rötter i Norrland satsar nu två personer på att förädla barrskog från de norrländska skogarna. – Vi kommer att tillverka och sälja kalsonger av gran- och tallskog, berättar Niklas Gilmark som driver satsningen tillsammans med Stefan Söderberg. Först att köpa in produkten är NK i Stockholm. / VK.se
  Läs mer
 • Viktig gen för rotröteresistens i gran identifierad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rotröta på gran är den allvarligaste enskilda förlustfaktorn för svenskt skogsbruk. Pålitliga molekylära markörer för viktiga resistensfaktorer i träden skulle kunna bespara industrin produktionsbortfall i mångmiljonklassen. I en ny avhandling från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet identifierar Miguel Nemesio Gorriz en potentiell sådan markör. / SLU
  Läs mer
 • Julgranar i Riddarfjärden kan förbättra fisket

  Etiketter: Julgranar
  Sportfiskarna vill låta Stockholmarnas julgranar bli skyddande platser för fisken i Riddarfjärden i Stockholm. / SR P4 Stockholm
  Läs mer
 • Mera tall, mindre gran och bättre samverkan – seminarium 26 november i Växjö

  Etiketter: Skog
  Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall. Den 26 november presenteras några av slutsatserna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • RCP4,5 – det mest troliga läget i framtiden

  Etiketter: Skog
  SKA15 del 2. I SKA 15 presenteras sex olika scenarier. Det som Skogsstyrelsen tror är det mest sannolika kallas RCP4,5 eller ”Dagens­ skogsbruk”. Det innebär bland annat produktionsskogarna blir yngre och att granen fortsätter breda ut sig. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Älskade, hatade gran

  Etiketter: Skog
  Picea abies. Så heter det - Sveriges vanligaste träd. Granen. Vi ägnar hela programmet åt detta älskade, dugliga, tåliga, känsliga och bespottade träd. Ett träd som överlevt dinosaurier och meteoriter och har sju gånger så stor arvsmassa som människan. Som ibland ger plats åt många andra organismer, ibland åt väldigt få. / SR P1 Naturmorgon
  Läs mer
 • Bokskog slipper granar

  Etiketter: Skog
  Laholms kommun har fått sitt 33:e naturreservat. De gamla bokskogarna i Tygared utanför Knäred ska få utvecklas fritt utan konkurrens från gran. / HP.se
  Läs mer
 • Ny exklusiv ytterpanel

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Från norra Sveriges långsamvuxna granvirke sorteras den bästa råvaran fram och förädlas till WesterbottensPanel. Den grundmålade och mellanstrukna ytterpanelen spås en lovande framtid, i en värld där många anser att det finns trevligare sätt att tillbringa sin lediga tid på än att klättra upp och nedför stegar med en pensel i handen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor