gran

 • Äldsta kotten berättar om Skandinaviens historia

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Forskare har hittat en 11 200 år gammal grankotte när de letade efter gamla växtrester nedanför den smältande Tärnaglaciären i Västerbotten, rapporterar Vetenskapsradion. Ett laboratorium i USA har daterat den med hjälp av C14-metoden. – Det borde vara Sveriges äldsta grankotte, säger Leif Kullman som är professor emeritus i naturgeografi vid Umeå universitet./ Sveriges Radio-Vetenskapsradion
  Läs mer
 • Kärlek till skogen vann drömevent

  Etiketter: Skog
  Att hållbart är i ropet råder det knappast någon tvekan om. Hur kommer man på nya idéer, och – när man väl gjort det – hur når man ut till den medvetna konsumenten? Ett sätt kan vara att ta en hundra år gammal gran från skogarna i Ångermanland, och tillverka underkläder av den. / Dagens Media
  Läs mer
 • Nya tider för skogsföryngringen

  Etiketter: Skog
  Föryngring av skog har förändrats över tid. På senare år har det varit vanligt att plantera gran på det som egentligen är tallmarker. – En grundpelare är rätt träslag på rätt mark, säger Johan Asp, skogsförvaltare och rådgivare på Skogssällskapet som förvaltar skog i hela Sverige. / LP.se
  Läs mer
 • Tall och Gran sida vid sida..

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran. / SLU
  Läs mer
 • Utställningen ”Från rot till barr” vill höja statusen på kvalitets­virke från gran

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Granen (Picea abies) är vårt vanligaste trädslag i Sverige, och den används i dag framförallt till konstruktionsvirke och massaved. I utställningen ”Från rot till barr”, som bland annat fått stöd av Skogssällskapet, vill hemslöjds­konsulent Magnus Eriksson höja statusen på granen genom att visa på nya, icke-stereotypa sätt att använda den. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 4 200 ton koldioxid när gävleborgarna eldar plast

  Etiketter: Bioenergi
  Gävleborgarna lämnade under 2015 in i genomsnitt 7,4 kg plastförpackningar för återvinning, medan merparten av all plast eldas upp och bidrar till klimatförändringarna. – Det går alldeles utmärkt att göra plast av biomassa istället för av fossil olja, dvs att förvandla svenska granar och tallar till allt från pet-flaskor till plastpåsar, säger Rickard Andersson från Valmet. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • Kunskapsgåvor från forskare i Skogssällskapets adventskalender

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varje vecka fram till jul delar forskare med sig av kunskapsgåvor i Skogssällskapets filmade adventskalender. Andra advent är det Märtha Wallgren, viltforskare på Skogforsk, som berättar om viltbete på tall och gran. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Risker med främmande träslag i det svenska skogsbruket

  Etiketter: Skog
  En ny rapport från Svenska FSC visar att odling av contortatall innebär en högre risk jämfört med odling av inhemsk tall och gran. Störst är risken avseende självspridning. För andra faktorer, såsom insektsskadegörare, svamppatogener, biologisk mångfald och renskötsel bedöms risken som förhöjd. Risken är direkt kopplad till andelen contortatall på landskapsnivå samt ett förändrat klimat. / FSC
  Läs mer
 • Granens barrmysterium under lupp

  Etiketter: Julgranar
  "Granen står så grön och grann i stugan" sjunger många julfirare när det dansas runt granen. Men i år är inte alla danska ädelgranar - som exporteras i stor skala - lika gröna som vanligt. Rödbruna barr är ett återkommande mysterium för odlare. / SN.se
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Insektsskada på virke
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor