gran

 • Tallens tillväxt överraskar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att jämföra tillväxten mellan gran och tall förvånar och förbryllar. Oscar Nilsson, ny skoglig doktor, rätar ut några frågetecken i sin avhandling. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

  Etiketter: Skog
  Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Krävande att behålla björken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Till att börja med trivs gran och björk utmärkt tillsammans, men för att långsiktigt behålla björken krävs täta målinriktade gallringar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att enkelt kunna skilja ut motståndskraftiga individer i framtiden, vilket skulle kunna bespara skogsnäringen miljardbelopp. / SLU
  Läs mer
 • Förluster då tall byts mot gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När tall ersätts av gran mörknar det bland träden och markfloran förändras i grunden. Det visar Lisa Petersson i sin doktorsavhandling. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Metsä Group: Säkrare förnyelse med blandning av tall och gran

  Etiketter: Skog
  Metsä Group inleder försäljning av blandkultur av tall och gran till skogsägare. Målet är blandskogar som är tåligare än monokulturer och vilka växer bra. Metoden lämpar sig särskilt för områden med risk för älgskador, men risken för andra skador minskar också. / Metsä
  Läs mer
 • Nu ska granens framfart stoppas

  Etiketter: Skog
  Dålig tillväxt, betesskador och svag motståndskraft mot insektsangrepp. Det är några av konsekvenserna av att plantera gran på tallmark....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Inga hinder för förädling på rötresistens i gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  örädlingsarbete för att få rötresistenta granar har hittills varit en outnyttjad möjlighet för skogsindustrin. En ny studie från SLU avslöjar dock att rötresistenta träd inte växer långsammare eller har mindre attraktiva vedegenskaper än andra träd. / SLU
  Läs mer
 • Svenska skogen har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid RISE ETC i Piteå har lyckats framställa biobaserad kimrök från sågspån av tall och gran via pyrolys. Resultaten antyder också att framställningen blir billigare än konventionell framställning med tunga fossilbaserade bränslen. / RISE
  Läs mer
 • Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringar inverkar på våra nordliga granskogar inte bara genom att påverka trädens vitalitet utan även svampar och bakterier som lever i symbios med träd. Det visar Julia Haas i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 14 december vid Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer

Sidor