gran

 • Nu ska granens framfart stoppas

  Etiketter: Skog
  Dålig tillväxt, betesskador och svag motståndskraft mot insektsangrepp. Det är några av konsekvenserna av att plantera gran på tallmark....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Inga hinder för förädling på rötresistens i gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  örädlingsarbete för att få rötresistenta granar har hittills varit en outnyttjad möjlighet för skogsindustrin. En ny studie från SLU avslöjar dock att rötresistenta träd inte växer långsammare eller har mindre attraktiva vedegenskaper än andra träd. / SLU
  Läs mer
 • Svenska skogen har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid RISE ETC i Piteå har lyckats framställa biobaserad kimrök från sågspån av tall och gran via pyrolys. Resultaten antyder också att framställningen blir billigare än konventionell framställning med tunga fossilbaserade bränslen. / RISE
  Läs mer
 • Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringar inverkar på våra nordliga granskogar inte bara genom att påverka trädens vitalitet utan även svampar och bakterier som lever i symbios med träd. Det visar Julia Haas i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 14 december vid Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Nytt trädrekord i Sverige - 50-metersgran hittad i Mölnbacka i Värmland

  Etiketter: Skog
  Nu har Sveriges längsta gran hittats. Nytt rekord är 49,4 meters höjd och det är en vanlig inhemsk gran, den som heter Picea Abies på latin eller Norwegian Spruce på engelska. Granen i fråga är 120-130 år gammal och växer i Mölnbacka i Värmland. / Skogsforum
  Läs mer
 • I Främlingshem förvånar tallen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Några mil från Gävle jämförs tillväxten för gran och tall. Resultaten förbryllar och överraskar! / SLU
  Läs mer
 • Sommarens torka gör granarna röda

  Etiketter: Skog
  Åker du längs med vägarna nu så kan du se ovanligt många granar med röda barr. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Torka och skadedjur påverkar Polens träd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur mår granen i ett klimat som i Europa kan bli allt varmare? Ett klimat som missgynnar granen men gynnar skadeinsekten granbarkborren. Frågan har aktualiserats i den berömda polska nationalparken Białowieża./ Sveriges Radio - P4 Väst
  Läs mer
 • Följderna av tallens reträtt

  Etiketter: Skog
  När tallen ersätts av gran förändras landskapet i grunden. Den öppna ljusa tallskogen har en frodigare markflora jämfört med den mörka mossiga granskogen. / SLU
  Läs mer
 • Populärt med gran i Kina

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Gran är fortfarande det mest populära svenska träslaget på mässan Furniture Manifacturing & Supply fair (FMC) i Shanghai. Tillsammans med tio sågverksföretag kommer branschorganisationen Svenskt Trä att medverka vid FMC, en årlig mässa som riktar sig till möbel- och träbearbetningsindustrin. Mässan går av stapeln mellan den 11 och 14 september./ Woodnet.se
  Läs mer

Sidor