Göteborgs universitet

 • Funnit mekanism som styr hur ljus begränsar cellers tillväxt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ljus är nödvändigt för liv, men kan också vara skadligt för cellerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers, utvecklat en metod för att kunna avläsa hur och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt. / Chalmers
  Läs mer
 • Nytt datorprogram förutsäger framtida utrotningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt datorprogram för att kunna förutsäga framtida utrotningar av arter har utvecklats i studier som nu presenteras i en ny doktorsavhandling. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Avskogning i tropiska bergsområden ökar uppvärmningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När träd huggs ner i tropiska bergsområden, för att ge utrymme för jordbruket att expandera, förändras markytans egenskaper och ytans strålningsbalans påverkas. Därmed förändras också det lokala klimatet. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Höghastighetsfilm avslöjar fotsyntesens ultrasnabba protein

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Göteborgs universitet har med metoden tidsupplöst kristallografi kunnat följa de otroligt kortlivade förändringar som sker i ett protein vid fotosyntes. Med hjälp av ljuset stabiliseras strukturella förändringar i proteinet inom en tidsskala av pikosekunder. En pikosekund är en miljondels miljondels sekund. / Forskning.se
  Läs mer
 • Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet i Ostasien

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en brytpunkt, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig. Det visar en ny internationell studie med från forskare från Göteborgs universitet som nu publicerats i Science. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Hotade skalbaggar gynnas av skogsgallring

  Etiketter: Skog
  Vedlevande skalbaggar som utnyttjar ekar är en artrik och hotad djurgrupp i det moderna sydsvenska skogs- och jordbrukslandskapet. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att skötsel med naturvårdsgallring kan vara ett effektivt sätt att långsiktigt gynna dessa skalbaggar. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Skogsbranschens digitalisering i fokus på konferens

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid konferensens Skogens digitalisering kommer ny forskning från Göteborgs universitet presenteras som visar hur digitaliseringen förändrar premisserna för hur skogsbolagen kan göra affärer i framtiden. Följdeffekterna är att tidigare konkurrenter kan ses som potentiella samarbetspartners. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Cellulosa kan ge nya mera miljövänliga material

  Etiketter: Forskning & utbildning
  − Cellulosan finns redan i vår vardag, men det vore ännu bättre om vi kunde använda den till många flera produkter eftersom cellulosa är hållbart och finns i stora mängder, speciellt i Sverige, säger Diana Bernin, forskare vid svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet. / Branschkanalen
  Läs mer
 • Svenska folket till forskare: Prata med oss!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  De flesta svenskar har ett högt förtroende för forskare. Det råder även stor enighet om att satsningar på forskning leder till ett bättre samhälle för alla. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • HDK-studenter reflekterar över problemmaterial och design

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  4 februari öppnar Stockholm Furniture Fair 2014. HDK – Högskolan för design och konsthantverk medverkar med två montrar: en som visar studentprojekt som belyser den aktuella frågan om oönskade material och restprodukter. Den andra utforskar designens roll som skapare av värde och mening. På mässan visas bland annat pallarna ”Wasteland” av Sindre Bjerkli skapade av spillmaterial från den lokala pappersindustrin i Dalsland. / Göteborgs Universitet
  Läs mer

Sidor