gnagarburna sjukdomar

  • Ny app ska ge kunskap om gnagarburna sjukdomar

    Etiketter: Forskning & utbildning
    När gnagare söker skydd i hus och uthus riskerar vi människor att smittas av sjukdomar som djuren bär på. För att få mer kunskap om gnagarnas inomhusvistelser och spridningsrisken för gnagarburna sjukdomar efterlyser nu forskare vid SLU allmänhetens hjälp med att rapportera in fynd i appen Mus i hus. / SLU
    Läs mer