globalt klimat

  • Stark positiv klimateffekt för Södra

    Etiketter: Skog
    En ny rapport visar att Södra har en positiv effekt för det globala klimatet, motsvarande 20 procent av Sveriges samlade utsläpp. Beräkningarna utgår från tillväxten i Södras 52 000 medlemmars skogar, men också vilken effekt de skogliga produkterna har när de ersätter produkter och energi med högre klimatbelastning. / Södra skogsägarna
    Läs mer