gatuträd

  • Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö var vad utvecklare på Malmö stad sökte efter. Kanske finns svaret i att, med tryckluft, skjuta ner biokol i marken runt äldre träd som en gång planterats utan bra förutsättningar för att växa och bli gammalt. / Malmö stad
    Läs mer