gallring

 • Skogsbrukets kostnader ökade kraftigt

  Etiketter: Skog
  Under 2011 ökade skogsbrukskostnaden med 8 procent i förhållande till år 2010. Det beror på att andelen gallring har ökat, men också att kostnaderna för skogsvård och vägar gått upp. / SkogForsk
  Läs mer
 • Språkförbistring ökar riskerna vid skogsarbete

  Etiketter: Skog
  Språkbarriärer kan öka riskerna i skogen. Arbete med farliga röjsågar och giftbehandlade plantor kräver bra förståelse för svenska regler. / ATL
  Läs mer
 • Debattinlägg: Någon äger skogen och har den som levebröd

  Etiketter: Skog
  I Ljusnan torsdag 23 augusti beskrevs hur en man arbetar mot en avverkning på Kaptensön som ligger bredvid ön där han själv har sommarhus. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Ökat intresse för hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Svenskt skogsbruk har i princip sett likadant ut de senaste 40-50 åren, men... – Vi har ett regeringsuppdrag att arbeta för alternativ inom skogsbruket. Ett av dem är det hyggesfria skogsbruket, säger skogskonsulent Lars-Olof Sarenmark, Skogsstyrelsen Rättvik. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Replik: Det stämmer att LRF värnar äganderätten

  Etiketter: Skog
  Ja, det är riktigt, LRF är fixerat vid äganderätten. Äganderätten är en av grundbultarna i det västerländska samhället och ingår som en del av grundlagen. Du ska ha rätt att fritt förfoga över din egendom i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Magdalena Forsberg blir skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skidskyttestjärnan Magdalena Forsberg tar över familjegården i Ullånger med 300 hektar skog. / ATL
  Läs mer
 • Malwa levererar sin första skogsmaskin till Panama

  Etiketter: Skog
  Nära kontakter med företaget Forwood AB har lett fram till en beställning av Malwas skotare för användning vid gallring i FSC-cerifierade teakplantager i Panama. Forwood ser ett behov av flera maskiner för att möta den ökande efterfrågan i samband med en ökad mekaniseringsgrad. / nilehnteknik.se
  Läs mer
 • Gallring i contortatall

  Etiketter: Skog
  En stor andel av Sveriges 600.000 hektar contortaskogar anlades på 1970- och 80-talen, och är därför i gallringsbar ålder idag. Erfarenheten av gallring i contorta är dock begränsad och det återstår flera frågor att reda ut för både forskning och praktik. Under slutet av 1980- och 90-talen anlades fältförsök med gallring i contorta. / Kunskap Direkt
  Läs mer
 • Skogspromenad gav nya kunskaper

  Etiketter: Skog
  Hur sker en föryngring? Varför ska man röja och gallra? Och vad händer vid hyggesfasen? Intill mässområdet på Nolia Jord och Skog fanns en kunskapsslinga där besökarna kunde testa sina skogliga kunskaper. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Kör inte i gamla hjulspår!

  Etiketter: Skog
  Kombinationen av flerträdshantering och sektionsgallring sparar både tid och pengar. Upp till 25 procent kan man effektivisera arbetet, menar Peter Larsson som utbildar maskinförare i metoden. (Skogsaktuellt)
  Läs mer

Sidor