gallring

 • Dags att gallra lövskogen

  Etiketter: Skog
  Marknaden för lövmassaved är god i Sydsverige. Det gör att gallring i lövträdsbestånd lätt blir lönsamt. / ATL
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal minskade under november

  Etiketter: Skog
  Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att minska. Under november minskade den anmäld avverkningsareal med 23 procent till 20 150 hektar jämfört med samma månad förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormskador? Drönaren ger totalkollen

  Etiketter: Skog
  Läge att gallra eller röja? Ovan där dokumenteras varje träd och det blir lätt att lokalisera skador och vindfällen. Skogsägaren får skogsfakta samlade i digitala specialkartor som vida överträffar flygfoto. Ett obemannat spionplan drar in över en skog nära dig… / Skogen
  Läs mer
 • Flerträdshantering bra investering – även i slutavverkning

  Etiketter: Skog
  Flerträdsteknik används i gallringar sedan några år tillbaka. Men metoden fungerar även bra i slutavverkning. Nu har Skogforsk utvärderat metoden och prestationsförbättringen varierar i några olika studier mellan 4 -16 procent. / Skogforsk
  Läs mer
 • Timmerförordningen tillämpas från den 3 mars 2013

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  EU tillämpar sedan 2003 en handlingsplan för att motverka olaglig skogsavverkning och därtill kopplad handel. Den 7 november 2010 trädde timmerförordningen i kraft och den ska tillämpas från och med den 3 mars 2013. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Effektivare gallring sparar miljoner

  Etiketter: Skog
  Under avverkningen samlar en skördare in stora mängder information om träden. Nu ska mätdata användas smartare. Bland annat kan gallringsuppföljningen bli mer effektiv. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stormar och lågkonjunktur stoppar inte avverkningarna

  Etiketter: Skog
  En pressad skogskonjunktur som vi upplever just nu påverkar knappt den långsiktiga avverkningskurvan. Både slutavverkningar och gallringar ligger på historiskt höga nivåer. / Skogsland
  Läs mer
 • Plötsligt vidgar sig älvlandskapet i Dalarna

  Etiketter: Skog
  Efter många om och men håller världen på att öppna sig för Övermoborna. Arbetet är i full gång med att öppna vyn mot älven och centrala Leksand. – Det blir då utsikt. Man ser ju Noret till och med, säger Mikael Sundberg, Champs of Logging, / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Lasersensorer på skördaren ger ny bild av skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med hjälp av laserbaserade sensorer på så kallade gallringsskördare kan man registrera data om det gallrade beståndet och få ett kvitto på hur gallringen utförts. Det visar en pilotstudie från Skogforsk. / forskning.se
  Läs mer
 • Skogsägare utbildas i Närke

  Etiketter: Skog
  Skogsbruk och vattenkvalitet, och hur uttaget av bioenergi från skogen vid gallring kan öka. Det var ämnena när Skogsstyrelsen hade utbildningsdag med skogsägare från länet. / Nerikes Allehanda
  Läs mer

Sidor