gallring

 • Skog & Ekonomi: Massavedsöverskottets effekter

  Etiketter: Skog
  De senaste åren går kanske till historien som tiden då Sveriges gallringsandel kulminerade på 25 procent. Orsakerna till vändningen nedåt är flera. Industrinedläggningar, ökad import och en kraftigt höjd sågverksproduktion har skapat ett överskott på massaved i Sverige. Resultatet är sänkta flis- och massavedpriserna som pressar skogsägare och sågverk. Kombinationen av sänkta priserna och ökad stormfrekvens påverkar nu gallringsaktiviteten och många skogsägare överväger nu att minska gallringarna. / Danske Bank
  Läs mer
 • Fräsigt till röjsågen

  Etiketter: Skog
  Nu närmar sig skogsvårdssäsongen och det är dags att planera eventuella åtgärder. Har du ett mindre hygge där du ska plantera finns en kul pryl som gör det lättare för den som vill göra jobbet själv. Terra Cut heter jordfräsklingan som sätts på röjsågen. / Stora Enso
  Läs mer
 • 10 procent upp för eken

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset på ektimmer med 10 procent. Det kan vara ett incitament att ta itu med eftersatt gallring, slutavverkning och föryngring av befintliga ekbestånd. / Skogsland
  Läs mer
 • Testar olika sätt att gallra lövbestånd

  Etiketter: Skog
  Dröj inte med gallringen – det är regel nummer ett i löv­skogen. Om man sedan väljer skördare, eller att gallra manuellt med motorsåg, avgörs av hur marken, marknaden och skaderisken ser ut. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Södra inför gallringspremie

  Etiketter: Skog
  Från och med idag, den 4 mars, inför Södra en gallringspremie på barrmassaved på 30 kr/m3fub. - Det här ger förutsättningar för en ökad gallringsaktivitet och möjlighet för våra medlemmar att sköta sin skog. Därmed stärks skogsgårdens lönsamhet på både kort och lång sikt. Samtidigt går det hand i hand med ett ökat behov av pappersmassa tillverkad av gallringsved med anledning av den växande konsumtionen av mjukpapper, säger Håkan Larsson skogsdirektör i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Södra söker gallringsentreprenörer

  Etiketter: Skog
  Vi har behov av ökad gallring hos våra medlemmar och vi ser ett ökat behov av massaved till Södras industrier. Vi söker därför gallringsentreprenörer till våra verksamhetsområden i Sollebrunn och Skövde. / Södra
  Läs mer
 • Tidningskris slår mot skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Krisen för papperstidningarna slår mot skogsbruket. Massapriserna har sjunkit och det finns en risk att skogsägare nu väntar med gallring av skogen, något som ger skador framöver./ SVT Jämtlandsnytt
  Läs mer
 • När träd måste fällas

  Etiketter: Skog
  Vilka träd ska fällas och vilka ska bevaras? Nu ska reglerna bli tydligare. – Det blir ett sår i hjärtat när gamla träd försvinner, men det finns alltid en gräns för när de måste bort, säger Björn Sundin (S) kommunalråd. / ETC
  Läs mer
 • Gallring av skog upprör

  Etiketter: Skog
  I skogen kring Offerby i Motala startade kommunen i somras ett gallringsprojekt för att frilägga ekar. Men efter protester är arbetet tills vidare stoppat. / mvt.se
  Läs mer
 • Ska du röja i sommar?

  Etiketter: Skog
  Att röja är trevligt och givande på många sätt. Röjning gör nytta för värdet på din skog och på köpet kan utevistelsen ge god friskvård för semesterröjaren. En röjsåg är dock farlig för både omgivning och röjaren, ett enda misstag kan ge stora konsekvenser. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor