gallring

 • Öppna marker har gjort Nynäs till fågelparadis

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Våren 2015 gick skogsmaskiner och stubbfräsar genom delar av Nynäs naturreservat. Nu, två år senare, står det klar att området förvandlats till något av ett paradis för fågellivet. / SR P4 Sörmland
  Läs mer
 • Korrigerade uppgifter om gallring och föryngringsavverkning

  Etiketter: Skog
  Korrigerade uppgifter för Statistiska Meddelanden JO312 SM 1701 från Skogsstyrelsen 2017-08-31 om bruttoavverkning 2016 (i sammanfattningen). / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Här är skogen som ska gallras

  Etiketter: Skog
  Skogsområdet mellan Lunnargatan, Långrevet och mot Gertrudsvik i Västervik ska gallras. Snart sätter arbetet igång. / VT
  Läs mer
 • Inbjudan till Höstexkursion med tema ”Dagens Gallringssystem"

  Etiketter: Skog
  Vi återvänder till skogen och besöker Gallringsdagarna den 29/9 som arrangeras av Skogsforum i nära samarbete med skogsföretagen i Dalarna och flertalet tillverkare av maskiner lämpade för gallring. Evenemanget äger rum på Bergviks marker ca 15 km öster om Grangärde (mellan Rv 50 och Grangärde). / Gävle-Dala Skogsklubb
  Läs mer
 • Malwa Forest störst bland entreprenörer

  Etiketter: Skog
  ”Vi ser nu ett tydligt trendbrott i att våra beståndsgående gallringsmaskiner väcker intresse bland fler och fler entreprenörer", säger Hans Lindberg, VD / Malwa Forest
  Läs mer
 • Ska du avverka själv i vinter? Se hit!

  Etiketter: Skog
  Vintern är högsäsong för den självverksamme skogsägaren, särskilt för den som tänkt ägna vinterdagarna till att avveckla en fröträdsställning, slutavverka ett område eller gallra ut årsveden. Här får du några grundläggande tips. / Stora Enso
  Läs mer
 • Summering av Gallringsdagarna 2016

  Etiketter: Skog
  Den första upplagan av Skogsforums Gallringsdagar har nyligen genomförts i Velinga strax söder om Tidaholm. Konceptet med totalt fokus på ett enda ämne, nämligen gallring, slog mycket väl ut. Elva olika jämförelseytor hade gallrats av olika företag innan besökarna kom. Resultatet presenterades i fält på Gallringsdagarna och diskussionen blev livlig. / Skogsforum
  Läs mer
 • Omfattande avverkning – för liten bagges skull

  Etiketter: Skog
  Under tisdagen gick skogsmaskiner in i Strömsholms naturreservat för att ta ner granar och gallra lövskog. Målet är att få skogen att se mer ut som den gjorde förr i tiden – något som väntas gynna den biologiska mångfalden. / Svt Västmanland
  Läs mer
 • Metsä Group lämnar mera död ved och hålträd vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Från och med oktober gör Metsä Group två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla gallringar och slutavverkningar. De konstgjorda högstubbarna är skogsägarnas frivilliga åtgärd till förmån för skogsnaturen. Tack vare åtgärden bildas det hundratals hålträd varje dag, under alla tider på året. / Euroinvestor
  Läs mer
 • Gallra rätt

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i södra Sverige uttrycker ett allt större intresse för gallringsfrågor. De senaste årens stormar har orsakat stora skador i nygallrade ungskogar. Många bestånd har trasats sönder med minskad produktion och lägre framtida slutavverkningsnetton som följd. / Lantbruksnytt
  Läs mer

Sidor