gallring

  • Håbo gallrar mot vildsvinen

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Ordentlig gallring i tätortsnära skogsområden är en av åtgärderna som Håbo kommun utanför Stockholm nu vidtar för att minska vildsvinsstammen. / Skogsland
    Läs mer

Sidor