gallring

  • Maten bakom ratten

    Etiketter: Skog
    Trött när du kör? Med rätt sorts mat mår du bättre. / Åkeri & entreprenad
    Läs mer
  • "Tredje gången som skogen gallras"

    Etiketter: Skog
    – En normal skogsvårdsåtgärd i ett litet område, där skogen under de senaste 30 åren gallrats två gånger. Så beskriver Sifferbo Bys Jordägares ordförande Bengt Löfgren den avverkning som Åke Albinsson, Sifferbo, vill stoppa. / Dalarnas Tidningar
    Läs mer
  • Av skolans 50 elever är tre tjejer

    Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
    ”Gäller att våga ta steget bara”. Emmy, Isabella och Anna är tre 17-åringa tjejer som vågat ta steget att söka en utbildning där de allra flesta är killar. – Jag är glad att jag gjort det och att jag valde att bo på internatet, säger Isabella. Först läsåret på naturbruksgymnasiet i Svenljunga får eleverna lära sig skogsskötsel, de har röjt och gallrat. Kört terrängtransporter med skotare./ Åkeri - Transport
    Läs mer
  • Gallringen är mitt i ett trendbrott

    Etiketter: Skog
    Om du röjer och gallrar tidigt och aldrig gallrar i beståndshöjder över tjugo meter så har du stor frihet i din gallringsstrategi - så länge du håller fast vid strategin. / Danske Bank
    Läs mer
  • Pressinbjudan: Nordens största skogsmässa – mitt i skogslandet Sverige

    Etiketter: Skog
    Välkommen att ackreditera dig till SkogsElmia 4-6 juni, Nordens största skogsmässa, mitt i skogslandet Sverige. På SkogsElmia finns en unik bredd av produkter och tjänster för skogsbruket. För många internationella företag är mässan också porten in på den nordiska marknaden. I år tar vi upp tre viktiga teman: markskador, skogsskötsel med fokus på gallring, samt innovationer som förenklar arbetet i skogen. / SkogsElmia
    Läs mer
  • Själv är bäste gallrare

    Etiketter: Skog
    Försiktig gallring med små maskiner ger bra tillväxt. Det borde fler skogsbönder ägna sig åt, menar skogsägaren Lars Gunnar Dahlström. / ATL
    Läs mer
  • Historisk slutavverkning av det första kalhygget

    Etiketter: Skog
    I augusti skrivs historia då den uppvuxna 83-åriga skogen på ett av landets första kalhyggen slutavverkas på nytt. Det är Sveaskog som på egen mark kan sluta cirkeln i trakthyggesmetodens kretslopp. / Skogsland
    Läs mer
  • Skog & Ekonomi: Massavedsöverskottets effekter

    Etiketter: Skog
    De senaste åren går kanske till historien som tiden då Sveriges gallringsandel kulminerade på 25 procent. Orsakerna till vändningen nedåt är flera. Industrinedläggningar, ökad import och en kraftigt höjd sågverksproduktion har skapat ett överskott på massaved i Sverige. Resultatet är sänkta flis- och massavedpriserna som pressar skogsägare och sågverk. Kombinationen av sänkta priserna och ökad stormfrekvens påverkar nu gallringsaktiviteten och många skogsägare överväger nu att minska gallringarna. / Danske Bank
    Läs mer
  • Fräsigt till röjsågen

    Etiketter: Skog
    Nu närmar sig skogsvårdssäsongen och det är dags att planera eventuella åtgärder. Har du ett mindre hygge där du ska plantera finns en kul pryl som gör det lättare för den som vill göra jobbet själv. Terra Cut heter jordfräsklingan som sätts på röjsågen. / Stora Enso
    Läs mer
  • 10 procent upp för eken

    Etiketter: Skog
    Södra höjer priset på ektimmer med 10 procent. Det kan vara ett incitament att ta itu med eftersatt gallring, slutavverkning och föryngring av befintliga ekbestånd. / Skogsland
    Läs mer

Sidor