gallring

  • Öppna marker har gjort Nynäs till fågelparadis

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Våren 2015 gick skogsmaskiner och stubbfräsar genom delar av Nynäs naturreservat. Nu, två år senare, står det klar att området förvandlats till något av ett paradis för fågellivet. / SR P4 Sörmland
    Läs mer
  • Korrigerade uppgifter om gallring och föryngringsavverkning

    Etiketter: Skog
    Korrigerade uppgifter för Statistiska Meddelanden JO312 SM 1701 från Skogsstyrelsen 2017-08-31 om bruttoavverkning 2016 (i sammanfattningen). / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Här är skogen som ska gallras

    Etiketter: Skog
    Skogsområdet mellan Lunnargatan, Långrevet och mot Gertrudsvik i Västervik ska gallras. Snart sätter arbetet igång. / VT
    Läs mer
  • Inbjudan till Höstexkursion med tema ”Dagens Gallringssystem"

    Etiketter: Skog
    Vi återvänder till skogen och besöker Gallringsdagarna den 29/9 som arrangeras av Skogsforum i nära samarbete med skogsföretagen i Dalarna och flertalet tillverkare av maskiner lämpade för gallring. Evenemanget äger rum på Bergviks marker ca 15 km öster om Grangärde (mellan Rv 50 och Grangärde). / Gävle-Dala Skogsklubb
    Läs mer
  • Malwa Forest störst bland entreprenörer

    Etiketter: Skog
    ”Vi ser nu ett tydligt trendbrott i att våra beståndsgående gallringsmaskiner väcker intresse bland fler och fler entreprenörer", säger Hans Lindberg, VD / Malwa Forest
    Läs mer
  • Ska du avverka själv i vinter? Se hit!

    Etiketter: Skog
    Vintern är högsäsong för den självverksamme skogsägaren, särskilt för den som tänkt ägna vinterdagarna till att avveckla en fröträdsställning, slutavverka ett område eller gallra ut årsveden. Här får du några grundläggande tips. / Stora Enso
    Läs mer
  • Summering av Gallringsdagarna 2016

    Etiketter: Skog
    Den första upplagan av Skogsforums Gallringsdagar har nyligen genomförts i Velinga strax söder om Tidaholm. Konceptet med totalt fokus på ett enda ämne, nämligen gallring, slog mycket väl ut. Elva olika jämförelseytor hade gallrats av olika företag innan besökarna kom. Resultatet presenterades i fält på Gallringsdagarna och diskussionen blev livlig. / Skogsforum
    Läs mer
  • Omfattande avverkning – för liten bagges skull

    Etiketter: Skog
    Under tisdagen gick skogsmaskiner in i Strömsholms naturreservat för att ta ner granar och gallra lövskog. Målet är att få skogen att se mer ut som den gjorde förr i tiden – något som väntas gynna den biologiska mångfalden. / Svt Västmanland
    Läs mer
  • Metsä Group lämnar mera död ved och hålträd vid avverkningar

    Etiketter: Skog
    Från och med oktober gör Metsä Group två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla gallringar och slutavverkningar. De konstgjorda högstubbarna är skogsägarnas frivilliga åtgärd till förmån för skogsnaturen. Tack vare åtgärden bildas det hundratals hålträd varje dag, under alla tider på året. / Euroinvestor
    Läs mer
  • Gallra rätt

    Etiketter: Skog
    Skogsägarna i södra Sverige uttrycker ett allt större intresse för gallringsfrågor. De senaste årens stormar har orsakat stora skador i nygallrade ungskogar. Många bestånd har trasats sönder med minskad produktion och lägre framtida slutavverkningsnetton som följd. / Lantbruksnytt
    Läs mer

Sidor