gallring

  • Debattinlägg: Någon äger skogen och har den som levebröd

    Etiketter: Skog
    I Ljusnan torsdag 23 augusti beskrevs hur en man arbetar mot en avverkning på Kaptensön som ligger bredvid ön där han själv har sommarhus. / Hela Hälsingland
    Läs mer
  • Ökat intresse för hyggesfritt skogsbruk

    Etiketter: Skog
    Svenskt skogsbruk har i princip sett likadant ut de senaste 40-50 åren, men... – Vi har ett regeringsuppdrag att arbeta för alternativ inom skogsbruket. Ett av dem är det hyggesfria skogsbruket, säger skogskonsulent Lars-Olof Sarenmark, Skogsstyrelsen Rättvik. / Dalarnas Tidningar
    Läs mer
  • Replik: Det stämmer att LRF värnar äganderätten

    Etiketter: Skog
    Ja, det är riktigt, LRF är fixerat vid äganderätten. Äganderätten är en av grundbultarna i det västerländska samhället och ingår som en del av grundlagen. Du ska ha rätt att fritt förfoga över din egendom i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. / Östersundsposten
    Läs mer
  • Magdalena Forsberg blir skogsägare

    Etiketter: Skog
    Skidskyttestjärnan Magdalena Forsberg tar över familjegården i Ullånger med 300 hektar skog. / ATL
    Läs mer
  • Malwa levererar sin första skogsmaskin till Panama

    Etiketter: Skog
    Nära kontakter med företaget Forwood AB har lett fram till en beställning av Malwas skotare för användning vid gallring i FSC-cerifierade teakplantager i Panama. Forwood ser ett behov av flera maskiner för att möta den ökande efterfrågan i samband med en ökad mekaniseringsgrad. / nilehnteknik.se
    Läs mer
  • Gallring i contortatall

    Etiketter: Skog
    En stor andel av Sveriges 600.000 hektar contortaskogar anlades på 1970- och 80-talen, och är därför i gallringsbar ålder idag. Erfarenheten av gallring i contorta är dock begränsad och det återstår flera frågor att reda ut för både forskning och praktik. Under slutet av 1980- och 90-talen anlades fältförsök med gallring i contorta. / Kunskap Direkt
    Läs mer
  • Skogspromenad gav nya kunskaper

    Etiketter: Skog
    Hur sker en föryngring? Varför ska man röja och gallra? Och vad händer vid hyggesfasen? Intill mässområdet på Nolia Jord och Skog fanns en kunskapsslinga där besökarna kunde testa sina skogliga kunskaper. / Skogsaktuellt
    Läs mer
  • Kör inte i gamla hjulspår!

    Etiketter: Skog
    Kombinationen av flerträdshantering och sektionsgallring sparar både tid och pengar. Upp till 25 procent kan man effektivisera arbetet, menar Peter Larsson som utbildar maskinförare i metoden. (Skogsaktuellt)
    Läs mer
  • Populärt att skaffa ädellövskog i Blekinge

    Etiketter: Skog
    Ekar och andra ädla träd växer sig allt starkare i Blekinge. Det stöd för att plantera eller gallra fram ädellövskog som infördes 2009 har nämligen blivit en "riktig succé" här i länet uppger Skogsstyrelsen. / SR P4 Blekinge
    Läs mer
  • Debatt: Skogsvården måste öka

    Etiketter: Skog
    Regeringen måste göra något för att öka insatser som gallring, röjning och återplantering. Annars får vi en sämre tillväxt, och på sikt sämre konkurrenskraft. Det skriver Matilda Ernkrans (S) och Christina Karlsson (S) i miljö- och jordbruksutskottet i en debattartikel. / Skogsaktuellt
    Läs mer

Sidor