gallring

 • Ett årtionde med allt bättre naturhänsyn

  Etiketter: Skog
  Naturhänsynen i Södras föryngringsavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en hög nivå. Det visar företagets gröna bokslut. / Södra
  Läs mer
 • Välkommen till en utbildning i fält med fokus på gallring i din egen skog!

  Etiketter: Skog
  Utbildningens innehåll: Vad är gallring och varför? Några grundläggande begrepp, så vet du när det är dags att gallra i din skog och praktiska färdighetsövningar i skogen med mera. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Utan gallring i full fart

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att gödsla den unga granskogen fördubblas tillväxten. Träden är avverkningsklara redan efter 30 - 40 år och effekten är mest märkbar i de norra delarna av landet. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Ökat uttag av biomassa möjligt genom gallring i unga, täta bestånd

  Etiketter: Skog
  Lars Sängstuvall har i sin avhandling studerat potentialen för ett ökat biomassauttag från skogen genom skörd av hela småträd i unga, täta bestånd. / SLU
  Läs mer
 • Forskare rasar mot nya gallringsmallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från Skogforsk ifrågasätter SLU-professorn Urban Nilssons utspel om gallring. – Han uppvisar en oroväckande okunskap om gallring och gallringsmallar, säger Staffan Jacobson på Skogforsk. / ATL
  Läs mer
 • Avverkningskostnaderna minskade marginellt under 2017

  Etiketter: Skog
  Avverkningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskade marginellt i landet under 2017 jämfört med året innan. Det visar ny statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Traditionell gallring gynnar skogens mångbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Gallring är en traditionell skogsskötselåtgärd som kan gynna tillväxt och virkeskvalitet, men har den betydelse också för andra ekosystemtjänster? / SLU
  Läs mer
 • Gallrar fram ädellövskogen

  Etiketter: Skog
  Ibland är aktivt skogsbruk en förutsättning för att skapa naturvärden. Forskarna testar möjligheterna på det som blir några av landets vackraste försöksytor. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Rekordbetyg för miljöhänsyn till mark och vatten

  Etiketter: Skog
  Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017. En stor förbättring rör påverkan på mark och vatten där andelen godkända föryngringsavverkningar har ökat från 76 till 98 procent sedan 2010. Detta trots den regniga hösten 2017. / Södra
  Läs mer

Sidor