Future Forests

 • Slutreplik från Tomas Lundmark: "Skogen behöver tvärvetenskap"

  Etiketter: Skog
  "Kanske är det just den starka personliga övertygelsen om att det finns en ”rätt framtid” för skogen som gör att Westholm lägger sådan möda på att misskreditera Future Forests med sitt breda och tvärvetenskapliga angreppssätt." Så avslutar SLU-professor Tomas Lundmark en slutreplik i debatten i Skogsaktuellt. Lundmark: "Professor emeritus vid SLU Erik Westholm tycker att jag är konspiratorisk när jag reflekterar över den attack som skogsbruket återigen utsätts för från särintressen. Att den sker exakt samtidigt som DN:s granskning som bygger på likartad frågeställning väcker onekligen frågor." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Att utforska skogens framtider med deltagande backcasting

  Etiketter: Skog
  Som ett led i att utforska de skilda framtidsvisioner som finns för skogen och dess roll i samhället initierade Future Forests 2014 ett projekt för att ta fram önskvärda framtidsvisioner för skogen genom en metod som kallas ”deltagande backcasting”. Backcasting går ut på att beskriva framtidsvisioner (i det här fallet önskvärda framtider) och sedan identifiera och beskriva de steg som behöver tas för att nå denna framtid. / SLU
  Läs mer
 • Future Forests granskar kritiskt den svenska skogsbruksmodellen: "Dags för omstöpning?"

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogsbruksmodellen är åter i hetluften. Debatten påminner om den laddade diskussion som föregick ändringarna i Skogsvårdslagen 1993 och som ledde till lagens två jämställda mål. Mycket tyder på att vi befinner oss i en liknande situation, där den höga konfliktnivån förebådar en omstöpning av skogspolitiken. Det är en förväntad utveckling visar den omfattande forskningen om den svenska skogsbruksmodellen som genomförts inom forskningsprogrammet Future Forests. / SLU
  Läs mer
 • Forskare i DN: "Skogsindustrin styrde vår forskning"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests var Sveriges största skogsforskningsprogram, som finansierades av staten och skogsnäringen. Forskaren Erik Westholm som deltog i programmet, menar att industrin styrde inriktningen: "Det var mycket värre än vad jag trodde". Future Forests sjösattes 2010 som Sveriges största forskningsprogram om skogen. Statliga forskningsstiftelsen Mistra bidrog med 55 miljoner kronor, nästan lika mycket kom från skogsindustrin, bland andra Sveaskog, Holmen och SCA. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Se seminariet om mångbruk i efterhand

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 11 mars anordnade Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen i samarbete med SLU ett kunskapsseminarium om mångbruk av skogen. Seminariet är en del av det nationella skogsprogrammet. Större delen av seminariet kan fortfarande ses ett litet tag till på webben. / Future Forests
  Läs mer
 • Att samsas om samma skog - effektiva samverkansprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Samverkan kan leda till högre tillit mellan myndigheter och medborgare, ökad legitimitet för politiska beslut samt bättre förutsättningar för att nå gemensamma mål i förvaltningen. Men det finns flera fallgropar som bör undvikas om processerna ska bli effektiva. Det visar en rapport om samverkan utifrån ett skogligt perspektiv. / SLU, Future Forests
  Läs mer
 • Rapport: Vägar till effektiva samverkansprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns ett behov av att tydliggöra vilken roll, men även vilket värde, samverkansprocesser har inom nuvarande och kommande skogspolitik. Rapporten sammanfattar Future Forests tidigare och pågående forskning om samverkansprocesser och kan utgöra ett kunskapsunderlag till stöd för samverkansprocesser i skogspolitik och förvaltning. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Rapport: Skogen räcker inte

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Nu är det dags att på allvar diskutera hur skogen ska användas och vilka nyttor som ska prioriteras. Det säger Tomas Lundmark, SLU, som publicerat rapporten, som ett diskussionsunderlag där framför allt storleksordningen på den tillgängliga skogsresursen belyses. Frågan om skogen räcker till är komplex och rapporten tydliggör att skogsresursen kan komma att behöva prioriteras mellan olika intressen. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Mångbruk – att samsas om samma skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på intervjuer med skogsägare och mångbrukare med eller utan skog, och på litteraturstudier av tidigare forskning om hur skogen används. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Variationsrikt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Det fanns en tid då staten drev kampanj om att kalhyggesbruk var det bästa för samhället. Nu hörs andra tongångar – bland riksdagens miljömål finns ett mer variationsrikt skogsbruk. Men vad är det? Och hur ska det gå till? Filmen är producerad åt SLU Future Forests och nominerades till Svenska Publishingpriset 2018. / Bitzer
  Läs mer

Sidor