Future Forests

 • Tips: Exkursion med forskarskolan BECFOR

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Exkursionen den 19e juni 2019 går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln och är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Vad är skogens outnyttjade potential?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det nationella skogsprogrammet har identifierat ökad satsning på mångbruk av skogen som en prioriterad fråga. Under 2018 och 2019 har Future Forests fått uppdrag av regeringen att utforska möjligheterna med mångbruk. En intressant fråga är om det finns en outnyttjad potential för ytterligare mångbruk av skogen och hur den i så fall ser ut? / SLU
  Läs mer
 • Perspektiv på hur vi brukar skogen – nytt filmprojekt från Future Forests

  Etiketter: Skog
  Future Forests inleder ett samarbete med dokumentärfilmaren Clara Bodén som etablerat sig som en utforskare av hur urbana normer påverkar vår syn på landsbygden och våra naturresurser. / SLU
  Läs mer
 • Skogen – räcker den?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Skogen – räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. Future Forests nya dokumentär beskriver skogens roll när Sverige går i bräschen för att snabbt fasa ut olja och kol. / SLU, Future Forests
  Läs mer
 • Regeringsuppdrag om mångbruk till Future Forests

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för det nationella skogsprogrammet har Sveriges lantbruksuniversitet (Future Forests) fått ett uppdrag om att ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog. 5 miljoner 2018, 3,5 miljoner kronor 2019. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Future Forests samlade publikationer sökbara

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests har publicerat över 500 vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga rapporter, tidningar och böcker mellan åren 2009 och 2017. Nu finns allt samlat i en publikationsdatabas där det går att söka på olika ämnesområden. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen. Studien är publicerad i Global Environmental Change. / Future Forests
  Läs mer
 • Future Forests filmer trippelnominerade till Publishingpriset

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Publishingpriset har i närmare trettio år belönat lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation. I år är tre av forskningsplattformen Future Forests filmer om skogen och människan nominerade i klassen för målgruppen beslutsfattare. / Future Forests
  Läs mer
 • Vad räcker skogen till?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Anspråken på skogen som resurs i klimatomställningen blir allt mer uttalade. Skogen ska ge flyg- och fordonsbränsle, byggmaterial, papper, kläder och kemikalier, men även biologisk mångfald och friluftsliv. Vad räcker skogen till och vems är ansvaret är att se till att den faktiskt räcker till? / Future Forests i Almedalen
  Läs mer
 • Seminarium om vad det är som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Vad är det som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket? Ute i samhället efterfrågas förändringar inom skogsbruket som till exempel ökad naturhänsyn, klimatanpassning, ökad klimatnytta eller att helhetssyn och landskapsperspektiv ska vägleda beslut om skogen. / SLU
  Läs mer

Sidor