FSC

 • FSC:s spårbarhetsstandard värnar anställdas rättigheter hos 45.000 innehavare

  Etiketter: Skog
  Grundläggande regler för arbetsrätt har nu integrerats i FSC:s spårbarhetsstandarder. Detta sätter arbetsförhållandena på dagordningen för cirka 45 000 innehavare av FSC:s spårbarhetscertifikat. Beskedet till konsumenter som väljer FSC-märkta produkter blir tydligt: FSC-certifierade produkter kommer från företag som erbjuder anständiga arbetsförhållanden. / FSC
  Läs mer
 • Ny global strategi för FSC

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Efter en två år lång process är nu FSC:s globala strategi för 2021–2026 publicerad! Den nya strategin fokuserar på vilken riktning FSC ska ta, och vilka resultat organisationen ska åstadkomma fram till 2026. / FSC
  Läs mer
 • Nu träder FSC:s nya regler i kraft

  Etiketter: Skog
  I dag börjar den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige att gälla. Den nya standarden innebär en rad olika förändringar och har blivit enklare och tydligare. Certifierade skogsägare har nu ett år på sig att ställa om sitt skogsbruk. / FSC
  Läs mer
 • FSC-certifiering ger ekonomiska möjligheter för lokalbefolkning i Amazonas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I hjärtat av Amazonas ligger Tapajos nationalpark, en plats där lokalsamhällen under de senaste 15 åren bedrivit hållbart och vinstdrivande småskaligt skogsbruk. FSC-certifieringen, som de haft sedan 2013, är ett bevis på att deras skogsbruk är lagligt och ansvarsfullt. Via samarbeten med designers når produkterna ut i världen. / FSC
  Läs mer
 • Trendbrott: IKEA minskar sitt klimatavtryck samtidigt som verksamheten fortsätter att växa

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  91 procent (84 procent VÅ18) av det trä som används i IKEA produkter kommer nu från mer hållbara källor – och är antingen FSC®-certifierat eller återvunnet trä. / IKEA
  Läs mer
 • Revision av skogsbruksstandarden

  Etiketter: Skog
  Standardförslaget har fått godkänt på internationell nivå. Styrelsen kommer att behandla dokumentet på sitt sammanträde den 28 januari 2020. Beslutet om publiceringsdatum kommer att styra när standarden sedan träder i kraft. Det sker tre månader efter publicering. / FSC
  Läs mer
 • Stora Enso och FSC i globalt samarbete

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso och Forest Stewardship Council (FSC) har tecknat ett internationellt partnerskapsavtal som etablerar ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla och främja hållbart skogsbruk. / Packnet
  Läs mer
 • ”Skogsbolagen stod inte emot FSC-trycket”

  Etiketter: Skog
  DEBATT. När FSC-certifieringen misslyckades i tropikerna riktades blickarna mot nordiskt skogsbruk. Men vi i Skogsägarnas Riksförbund sa nej till FSC. Vi befarade byråkrati och kostnader för krav som vi redan levde upp till. Men vissa skogsbolag stod inte emot trycket från aktivisterna. Samtidigt som ett par bolag deltog i samarbetsprojektet kring en nordisk certifiering, diskuterade de med och sedan anslöt sig till FSC, skriver Tage Klingberg. / Skogen.se
  Läs mer
 • Många vill påverka det svenska skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu har tiden för att svara på konsultationen om FSC standarden för skogsbruk i Sverige löpt ut, och många vill vara med och påverka. Sammanlagt har vi fått in ca 1700 kommentarer från 42 personer och organisationer. / FSC
  Läs mer
 • Debatt: "Skogsstyrelsens agerande innebär en tillbakagång"

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens besked om att införa skilda nivåer för nyckelbiotoper i olika delar av landet var förvånande och kan få allvarliga konsekvenser för FSC-samarbetet. Myndighetens ledning klarar inte längre att balansera produktionsmålet mot miljömålet, skriver BirdLife Sveriges Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson. / Altinget
  Läs mer

Sidor