FSC

 • Stora Enso och FSC i globalt samarbete

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso och Forest Stewardship Council (FSC) har tecknat ett internationellt partnerskapsavtal som etablerar ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla och främja hållbart skogsbruk. / Packnet
  Läs mer
 • ”Skogsbolagen stod inte emot FSC-trycket”

  Etiketter: Skog
  DEBATT. När FSC-certifieringen misslyckades i tropikerna riktades blickarna mot nordiskt skogsbruk. Men vi i Skogsägarnas Riksförbund sa nej till FSC. Vi befarade byråkrati och kostnader för krav som vi redan levde upp till. Men vissa skogsbolag stod inte emot trycket från aktivisterna. Samtidigt som ett par bolag deltog i samarbetsprojektet kring en nordisk certifiering, diskuterade de med och sedan anslöt sig till FSC, skriver Tage Klingberg. / Skogen.se
  Läs mer
 • Många vill påverka det svenska skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu har tiden för att svara på konsultationen om FSC standarden för skogsbruk i Sverige löpt ut, och många vill vara med och påverka. Sammanlagt har vi fått in ca 1700 kommentarer från 42 personer och organisationer. / FSC
  Läs mer
 • Debatt: "Skogsstyrelsens agerande innebär en tillbakagång"

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens besked om att införa skilda nivåer för nyckelbiotoper i olika delar av landet var förvånande och kan få allvarliga konsekvenser för FSC-samarbetet. Myndighetens ledning klarar inte längre att balansera produktionsmålet mot miljömålet, skriver BirdLife Sveriges Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson. / Altinget
  Läs mer
 • Nordic Paper på utbildning hos Sveaskog kring FSC/PEFC

  Etiketter: Skog
  Nyligen genomförde Sveaskog en utbildning i FSC®​/PEFC med vår kund Nordic Paper. Utbildningsdagen hölls i Skogaholm utanför Askersund, och syftade till att visa hur vi arbetar med naturvård och produktion i praktiken. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveaskog: Rätt att avverka på Brännvinsberget

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs skogsbruk på Brännvinsberget, Rättviks kommun, har kritiserats av ideell naturvård som även lämnat in officiella klagomål till bolagets FSC-revisor. Nu har frågan utretts och revisorn är enig med Sveaskog: Det finns inga hinder för avverkning. Sveaskog har agerat i enighet med de lagar och förordningar som finns. / Sveaskog
  Läs mer
 • FSC-märkt KL-trä hjälper kontorsfastighet att nå platinanivå inom miljöcertifiering

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Martinsons första leverans från den nya KL-träfabriken i Bygdsiljum gick till kvarteret Hilton Frösunda i Solna – en kontorsbyggnad i nio våningar med de två översta våningarna helt i trä och målet att nå den högsta nivån i miljöcertifieringssystemet LEED. / Martinsons
  Läs mer
 • Älska skogen – ett integrationsverktyg

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den 10 maj avgjordes tävlingen Älska Skog på Universeum i Göteborg. Vinnare blev Kalvhagsskolan 1 från Styrsö som marknadsförde den svenska skogen som ett integrationsverktyg. / FSC
  Läs mer
 • FSC gör skillnad i Finlands skogar

  Etiketter: Skog
  En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Finlands skogar. De viktigaste bidragen gäller bevarande av olika livsmiljöer för hotade arter, större nyckelbiotoper och kantzoner mot sjöar och vattendrag. Viktiga bidrag är också att biologiskt värdefulla träd lämnas vid avverkning och att blandskog främjas. Effekten av FSC:s regelverk för biologisk mångfald har jämförts gentemot den finska lagstiftningens krav för skogsbruk och analyserats utifrån vetenskaplig litteratur. / FSC
  Läs mer
 • FSC gör en handlingsplan för Schweighofer Group

  Etiketter: Skog
  Tidigare i år beslutade FSC International att utesluta Schweighofer Group då de brutit mot FSC:s regler. Nu arbetar FSC tillsammans med intressenter för att ta fram ett förslag på en handlingsplan för att återansluta Schweighofer Group. / FSC
  Läs mer

Sidor